Kosten besparen door slim energiemanagement van Yield Plus

Door de hoge energieprijzen zien pandgebruikers hun servicekosten als een raket omhoog gaan. Een verdubbeling of verdrievoudiging van de kosten zijn inmiddels niet meer zeldzaam. Een goede vastgoedbeheerder kan je helpen om de kosten in toom te houden. 

Het kan niemand zijn ontgaan dat de energieprijzen sinds 2022 gigantisch hard zijn gestegen. In sommige gevallen moet er maandelijks zelfs 3 tot 4 keer zoveel worden betaald aan energiekosten. Die impact is enorm. Dit kan ervoor zorgen dat de servicekosten daardoor verdubbelen of soms verdrievoudigen. Waardoor huurders te maken krijgen met enorme naheffingen. Het is daarom van groot belang om met elkaar nu actie te ondernemen en de energiekosten te verlagen. Hierbij kan vastgoedbeheerder Yield Plus een belangrijke rol spelen door energiemanagement toe te passen met hun vaste partner.

Yield Plus is al sinds 2009 actief met energiemanagement in de gebouwen die zij in beheer hebben.
Waarin het in het verleden voornamelijk ging om het terugdringen van het verbruik is het kostenbesparende deel nu nog belangrijker geworden, zeker gezien de huidige energiemarkt. 

Energiekosten beperken door slimme aanpassingen
Wanneer Yield Plus energiemanagement toepast is het mogelijk om energiekosten met wel 10 tot 30 procent te verlagen. Om dit te realiseren, is het nodig om verspilling uit gebouwen te halen. Dat doen wij door installaties optimaal in te stellen en met een energiemonitoringssysteem uit te vinden waar de energieconsumptie binnen een gebouw beperkt kan worden. Daarmee worden niet alleen kosten bespaard, ook de CO2-uitstoot neemt aanzienlijk af. Een win-win situatie, waarbij we ons steentje bijdragen aan de natuur en servicekosten verlagen voor de huurders. De vastgoedeigenaar profiteert van tevredenheid onder huurders.

Proactief actie ondernemen
Installaties die optimaal werken, zijn energiezuiniger. Dit is heel logisch, maar het effect ervan, zeker in grote gebouwen, wordt vaak onderschat. In veel gevallen is het een kwestie van proactief in actie komen: oude frequentieregelaars vervangen, klimaatinstallaties zijn niet goed ingeregeld en bij het instellen is geen rekening gehouden met energiezuinigheid. Met het een energiemonitoringssysteem wat Yield Plus gebruikt ontstaat inzicht en kan data geanalyseerd worden, waar (direct) actie op ondernomen kan worden.

Energiebesparingsadvies op maat
Sommige aanpassingen e/o optimalisaties kunnen eenvoudig en direct worden gedaan, dit zijn echte ‘quick wins’. Andere energiebesparende maatregelen vergen eerst een investering, voordat het een besparing oplevert. Denk aan nieuwe installaties of het beter isoleren van ruimtes. Er is dan sprake van een terugverdientijd. Uiteindelijk volgt er altijd een energieadvies op maat, omdat elk gebouw nu eenmaal anders is. Verspilling uit gebouwen halen is niet alleen duurzaam, het bespaart ook energiekosten.Reacties


Laatste nieuws