Hoe ziet de parkeergarage van de toekomst eruit?

Het parkeerbeleid is een handige tool om de transitie naar duurzamere mobiliteit te versnellen. Het duurder maken van vergunningen, het verlagen van de parkeernorm bij nieuwbouw en het weghalen van parkeerplekken hebben allemaal een grote impact op de mobiliteitskeuzes van burgers. Toch is het parkeerbeleid aanscherpen alleen niet voldoende om de transitie te versnellen.

Juist ook vastgoedinvesteerders  - eigenaren van woongebouwen met parkeergarages – kunnen een grote rol spelen in die transitie. Dat concluderen ParkBee en Altera Vastgoed naar aanleiding van een enquête die zij gehouden hebben onderhuurders van Altera in Amsterdam.

Een schets voor de toekomst
Vastgoedinvesteerders zijn in het bezit van parkeergarages bij woongebouwen en kunnen actief sturen op het verduurzamen van mobiliteit in steden, als zij bereid zijn de parkeergarages flexibeler in te delen. Altera en ParkBee ontwikkelden een toekomstschets waarin een optimaal gebruik van parkeergarages getoond wordt. Hier is uitgegaan van een bestaande parkeergarage in Amsterdam met in totaal 82 parkeerplekken. In de huidige situatie worden 27 plekken gebruikt door bewoners, 25 plekken gehuurd door de Gemeente Amsterdam voor vergunninghouders en 10 plekken door ParkBee geoptimaliseerd voor kortparkeerders. Er is geen sprake van deelmobiliteit in de parkeergarage en maar liefst 18 plekken (22%) staan leeg. In totaal weet de parkeergarage 272 gebruikers per maand te bedienen, waarvan ca. 190 gebruikers via het ParkBee-platform.

In de nieuwe situatie – de toekomstschets – zijn 15 plekken gereserveerd voor deelvervoer en worden de overige 67 plekken flexibel ingezet. Dit betekent dat bewoners niet langer parkeren op een eigen vaste plek, maar daar parkeren waar plaats is. Hiermee kan de ruimte met behulp van data geoptimaliseerd worden en de leegstaande plekken opengesteld worden voor vergunninghouders, bezoekers en kortparkeerders van buitenaf. Dit flexibele model zorgt ervoor dat er met 82 parkeerplekken maar liefst 932 gebruikers van de parkeergarage gebruik kunnen maken, inclusief de gebruikers van deelmobiliteit.

Op basis van data wordt bepaald hoeveel parkeerplekken worden voorzien van laadinfrastructuur, net als het aanbod aan deelmobiliteit dat afgestemd wordt op de bewoners en de omgeving. Deelmobiliteit heeft als voordeel dat er minder ruimte nodig is voor mobiliteit. Zo kan je met één deelauto’s, ca 15 huishoudens bedienen. Een bijkomend voordeel is dat autobezit kan worden teruggedrongen, waardoor er nog meer ruimte vrijkomt.

Mobiliteitsbehoeften onder inwoners in Amsterdam
De grote hamvraag is: staan bewoners hiervoor open? Zijn zij bereid een eigen vaste parkeerplek op te geven in ruil voor een flexplek? Willen ze gebruik maken van deelmobiliteit of zelfs zo ver gaan om hun eigen auto op te zeggen? Dat onderzochten Altera en ParkBee door een enquête uit te sturen onder 522 huishoudens – huurders van Altera – in Amsterdam.

Het autobezit is relatief hoog onder de respondenten: 74% bezit een auto. Daarvan is 33% bereid een eigen vaste parkeerplek op te geven voor een flexplek. De meeste gehoorde bezwaren zijn dat bewoners niet willen zoeken naar een plek, hun fijne plek naast bijvoorbeeld de entree niet willen verliezen en de kosten van een parkeerplek zo hoog zijn, dat een vaste plek gerechtvaardigd voelt. Het argument van de respondenten voor de flexplekken is juist dat ze ervoor openstaan als het de kosten verlaagt van de parkeerhuur.

Van de autobezitters, staat 25% open om de auto weg te doen als er deelauto’s worden aangeboden in de garage. Sommige daarvan zeggen ‘graag zelfs!’, andere zijn wat voorzichtiger met ‘afhankelijk van de kosten en beschikbaarheid’. 22% maakt momenteel gebruik van deelmobiliteit en 52% geeft aan deelmobiliteit te gebruiken als het wordt aangeboden in de garage.

Rol van vastgoed in de mobiliteitstransitie
Een kwart van de respondenten overweegt de auto weg te doen als er deelmobiliteit wordt aangeboden in een parkeergarage: dat is een quick-win voor de stad, voor gemeenten en voor aanbieders van deelmobiliteit. Door de garage onderdeel te laten zijn van de buurt, kan de garage een buurtfunctie krijgen waar naast deelmobiliteit, ook geparkeerd en geladen kan worden. Bewoners die hun vaste plek opgeven voor een flexplek zouden hiervoor beloond moeten worden, door korting op de parkeerplek of deelmobiliteit te krijgen.

Hiermee kunnen parkeergarages dienstdoen voor een groter aantal gebruikers. Als parkeergarages zo worden ingericht dat kortparkeerders en vergunninghouders in de garage kunnen parkeren en laden, of een deel van de bewoners hun auto wegdoet omdat er genoeg aanbod is van deelmobiliteit, dan kunnen op termijn parkeerplekken in de straat verdwijnen. De ruimte die dan vrijkomt kan gebruikt worden voor andere doeleinden. Zo kunnen straten in de omgeving veranderen in groenere straten, met planten en bomen die voor verkoeling en waterberging zorgen. In straten waar voldoende ruimte is voor voetgangers of fietsers en voor recreatie met bankjes en speeltuinen. Zo zorgt een parkeergarage van de toekomst, voor groene en duurzame straten. Voor straten van de toekomst.

Meer lezen over dit onderwerp? Bezoek de Parkbee website.

Reacties