Corporatie stelt voormalige bestuurder en toezichthouders aansprakelijk voor Campus-debacle

Woningstichting Servatius stelt de oud-bestuurder en acht voormalige leden van de Raad van Toezicht aansprakelijk voor het niet behoorlijk vervullen van hun taken, ten tijde van het project ‘Campus Maastricht'. Onder hun leiding is Servatius omvangrijke, risicovolle verplichtingen aangegaan, zo meldt de corporatie in een eigen bericht naar buiten toe.

Reacties