#REBF: De toekomst van duurzaam bouwen

Tijdens de allerlaatste paneldiscussie gingen Pablo van der Lugt (Green Matters), Jan Willem van de Groep en Mantijn van Leeuwen (NIBE), Ruben Zonnevijle (DGBC) onder leiding van Norbert Schotte (VORM) in gesprek over de toekomst van biobased bouwen.

Eerder deze week lanceerde VORM het manifest ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’. Hierin roepen belanghebbende partijen de politiek en beleidsmakers op om, voorbij de belangen van de bouwindustrie, te zorgen voor rekenmethodieken die het gebruik van zeer emissie-vriendelijke materialen sterk bevorderen. Het manifest is inmiddels al door 230 partijen is ondertekend.

Feiten en fabels
Over biobased materialen bestaan de nodige feiten en fabels. Het belangrijkste feit is dat dit natuurlijke materialen zijn en na gebruik daar ook weer naar terug kunnen, met een levenscyclus van 30 tot 40 jaar. Bijvoorbeeld vlas, lisdodde, stro, bamboe en uiteraard hout. Pablo van der Lugt: “Het is een fabel dat houtkap per definitie slecht is. In Europa is voldoende bos en er komt zelfs steeds meer bos bij door een actief bosbouw-beleid. In Europa is nog 40% groei mogelijk. Als tweede fabel noemt Van der Lugt dat er veel lijm nodig is voor Cross Laminated Timber (CLT). Dit bedraagt slechts 1% van het product.

Wat houdt mensen tegen om biobased te gaan bouwen? Het panel beaamt dat Nederland geen traditioneel houtbouwland is. Terwijl het toch een aanzienlijke CO2 besparing zou opleveren, die nagenoeg gelijkstaat aan de CO2 besparing die het gebruik van zonnepanelen opleveren. Zo’n 5% a 7% van de totale reductie opgave. En het kan sneller worden behaald dan de energietransitie.

Biobased vs beton
Op de vraag wat het effect is op de betonindustrie antwoordt Ruben Zonnevijle van DGBC “Als je je doel nastreeft dan komen vanzelf de juiste bruikbare materialen bovendrijven.” Nederland moet in 30 jaar de CO2 uitstoot met 85% reduceren. Van der Lugt: “We zijn zeker niet tegen beton, maar dan moet het wel circulair zijn.”

Mantijn van Leeuwen: “Nederland loopt voorop als het gaat om het gebruik en de registratie van circulaire materialen. Wij zijn de enige die LCA-gegevens gebruiken en worden veel gevraagd naar onze ervaringen. Maar we moeten die anders durven inzetten. Experimenteer hiermee om het nog effectiever te maken op korte termijn. De opgave is nu!”

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022