Corona heeft forse impact op Noord-Hollandse economie

De provincie Noord-Holland kijkt in de Voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda economie terug op de effecten die de coronacrisis had in 2020. In Noord-Holland maken veel bedrijven gebruik van de steunmaatregelen van het Rijk. De provincie heeft €110 miljoen vrij gemaakt om de gevolgen van de crisis te verzachten. 

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021