Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn wordt 2000 m2 groter

B&W van Uithoorn hebben besloten medewerking te verlenen aan het plan om het winkelcentrum Zijdelwaard uit te breiden met circa 2.000 m2. Deze uitbreiding, uitgevoerd door WPM Retail en Delta Lloyd, wordt hoofdzakelijk benut voor het vergroten van de bestaande in het centrum aanwezige winkels, waaronder beide supermarkten. Een parkeerdek op het nieuw te bouwen gedeelte zal voorzien in de (extra) parkeerbehoefte. Verder voorziet het plan in het behoud van het structureel groen en het verbeteren van parkeren voor fietsen. Ook wordt gezorgd voor veilige langzaam verkeersroutes en veilig laden en lossen.

Al enkele jaren onderzoekt Delta Lloyd, de eigenaar van winkelcentrum Zijdelwaard, samen met de gemeente Uithoorn de mogelijkheden voor uitbreiding en herinrichting van dit winkelcentrum. Tot vorig jaar heeft dit onderzoek niet geleid tot een maatschappelijk en financieel haalbaar plan.

Reacties