Hordijk voorzitter Milieu en Energie Commissie EPF

Tijdens de vergadering van de EPF op 2 maart is Aart Hordijk, directeur van de ROZ, Hoogleraar Vastgoed Taxaties aan de Universiteit van Tilburg en lid van het management team van de EPF benoemd tot voorzitter van de Milieu en Energie Commissie van de EPF. De EPF heeft tot deze stap besloten gezien de lawine van regelgeving die op dat gebied op ons afkomt.

De voorzitter van de EPF, John Frederiksen somt er een aantal op : "De implementatie van de richtlijn voor energie prestaties van gebouwen, de ontwikkeling van een energie certificaat voor commercieel vastgoed, herziening van de richtlijn voor energie efficiency van de eindgebruiker en energie maatschappijen, ontwikkeling van een eco label voor gebouwen, herziening van de richtlijn voor milieu effect rapportage, EU wetgeving voor efficiënt waterverbruik in gebouwen en de activiteiten van de CEN m.b.t. geïntegreerde EU aanpak van energie en milieu aspecten in de Bouwsector."

Aart Hordijk: "Uiteraard ben ik zeer vereerd dat een vertegenwoordiger uit Nederland is uitgekozen voor deze EPF commissie, waarin inmiddels zo'n 15 landen vertegenwoordigd zijn. In het perspectief van de CO2 reductie doelstelling "20% less in 2020" zal er veel op de gebouwde omgeving afkomen. Becijferd is dat 40% van de CO2 uitstoot van de industrie afkomstig is, waar ondernemers uiteraard al zo energie efficiënt mogelijk proberen te werken. Datzelfde geldt voor de transport sector, verantwoordelijk voor 20% van de CO2 uitstoot en waar door verbetering van verbrandingsmotoren wellicht een aantal procenten te besparen valt. Blijft over de gebouwde omgeving, verantwoordelijk voor 40% van de CO2 uitstoot. Te verwachten valt dat om de doelstelling van 2020 te halen de meeste regelgeving zich op CO2 reductie in gebouwen zal concentreren, gezien het voorgaande misschien wel oplopend tot een eis van 35-45% reductie in 2020. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren is tijd nodig en dat is dan ook alleen mogelijk omdat mijn werkgevers TiasNimbas, ROZ en TUDelft gezien het grote belang van deze functie mij alle ruimte hebben gegeven om deze functie naar behoren te kunnen vervullen".

 Reacties


Laatste nieuws