Opgelet: Transformatie naar woning leidt niet automatisch tot toepassing 2% ovb

Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper niet per definitie een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. Dit is vandaag maar weer eens bevestigd in een arrest van de Hoge Raad. Onze columnist Aad Rozendal geeft tekst en uitleg.

Reacties