Blog: Rechtbank oordeelt; geen MIA subsidie vanwege niet-gecertificeerd hout

Een klein aandeel niet-gecertificeerd hout vormt toch geen belemmering voor het verkrijgen van subsidie? Dit is dus wél het geval. Toevallig hoorde ik op een lezing georganiseerd door Vastgoedjournaal over een recent arrest welke aantoont hoe belangrijk details zijn in het subsidietraject. Een paar duizend euro niet duurzaam geproduceerd hout veroorzaakte een afwijzing van de MIA-aanvraag voor een investering van ruim twee miljoen euro. Het relatief geringe bedrag deed niet ter zake, het hoger beroep is door de rechtbank ongegrond verklaard.

De overheid stimuleert milieuvriendelijke investeringen met onder andere de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Bij grote projecten levert de MIA substantieel financieel voordeel op. De extra investeringsaftrek kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Bij bovengenoemd arrest ging het om een investering van ruim twee miljoen euro, dus de MIA kon zorgen voor enkele tonnen voordeel. Om hiervoor in aanmerking te komen moet worden voldaan aan specifieke voorwaarden, zoals het gebruik van uitsluitend duurzaam geproduceerd hout. Achteraf blijkt dat er in het project ook niet-gecertificeerd hout is verwerkt. Een reden om de MIA-aanvraag af te wijzen. Het aandeel niet-gecertificeerd hout was echter dermate laag, dat de aanvrager in beroep is gegaan. Helaas oordeelde de rechtbank dat de aanvraag terecht is afgewezen. Ogenschijnlijke details hebben dus grote gevolgen gehad.

Focus binnen het bouwteam
Het arrest laat zien wat er gebeurt als er onvoldoende focus is. Het voldoen aan de voorwaarden voor de MIA en andere subsidieregelingen is niet iets ‘wat je er even bij doet’. Dit vereist specialistische kennis en voldoende aandacht voor details. Een specifieke functie binnen het bouwteam is nodig om te waarborgen dat er wordt voldaan aan de voorwaarden. Wilt u er zeker van zijn dat u geen financieel voordeel misloopt? Vraag ons om deze rol in te vullen. Dat doen we met expertise en met plezier.

Een blog van Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar Van Draeckeburgh.
Linkedin: nl.linkedin.com/in/mitchellgmelich/

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022