Corporaties investeren fors, WSW heeft nog nooit zoveel leningen geborgd

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), die de leningen van financiers van corporaties borgt, heeft in het eerste kwartaal 2024 de geborgde leningportefeuille tot een hoogte van ongekende hoogte van ruim 90 miljard euro zien groeien. De portefeuille groeit omdat corporaties veel aan het investeren zijn. 

Zo'n hoge geborgde leningenportefeuille heeft de WSW nog nooit gehad.  Volgens het WSW sluiten de toenemende investeringsuitgaven aan bij het realiseren van de Nationale Prestatie Afspraken  (NPA) waarvoor WSW-deelnemers zich inzetten.  Het waarborgfonds verwacht dat de stijging van de geborgde leningenportefeuille de komende tijd doorzet.  

In 2023 nam de geborgde leningenportefeuille al toe met 3,4 miljard euro tot 88,6 miljard. In het eerste kwartaal steeg dat met nog eens 1,4 miljard euro. WSW handelde in dit eerste kwartaal 233 nieuwe leningen af met een totale hoofdsom van bijna 2,4 miljard euro. Daarnaast werd door deelnemers ruim 0,9 miljard afgelost. De gemiddelde rente van de nieuwe vastrentende leningen is 3,07%. 

De stijgende geborgde leningenportefeuille past bij de toenemende investeringsuitgaven van WSW-deelnemers. Zowel de investeringen in woningverbetering als in nieuwbouwuitgaven namen fors toe. De gestegen investeringen in woningverbetering zijn mede een gevolg van de versnelling in het verbeteren van energie labels. Voor het bekostigen van alle investeringsuitgaven zijn de eigen middelen, de overtollige operationele kasstromen en verkoopopbrengsten daarbij onvoldoende.Reacties


Laatste nieuws