BDO analyseert verkiezingsprogramma's

BDO analyseert verkiezingsprogramma's

Wat zijn de gevolgen van de verkiezingsuitkomst op belastingen? In aanloop naar de verkiezingen van 22 november aanstaande heeft BDO de verkiezingsprogramma’s van deelnemende partijen geanalyseerd.

De analyse gaat in op relevante aspecten over wat partijen willen bewerkstelligen op belastinggebied en wat de peilingen (mogelijk) betekenen voor wetgeving.

Wat willen partijen met vermogens(rendement)heffing? 
Sinds het Kerstarrest uit december 2021, waarin de Hoge Raad een einde maakte aan het belasten van veronderstelde rendementen op sparen en beleggen, staat box 3 onder druk. De toekomst van box 3 is dan ook onzeker. Daarnaast bestaat bij een aantal partijen de wens voor een vermogensbelasting naast de box 3-heffing over de inkomsten uit vermogen. In aanloop naar de verkiezingen eind november 2023 hebben wij de visies van de verschillende politieke partijen op de toekomst van box 3 en de wens voor een vermogensbelasting voor u in beeld gebracht.   

Wat betekenen de verkiezingen voor de financiële relatie tussen het Rijk en gemeenten? 
De relatie tussen het Rijk en gemeenten staat hoog op de politieke agenda. Met name de financiering van het gemeentefonds speelt een cruciale rol. Op dit fonds, bedoeld om gemeenten te voorzien van de benodigde financiële middelen om hun taken uit te voeren, wordt volgens aangekondigde plannen vanaf 2026 gekort.

Afschaffing vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties
De mogelijke afschaffing van de vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties is al een tijd een belangrijk onderwerp van discussie in Den Haag. Op 11 september is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om woningcorporaties ‘linksom of rechtsom’ te compenseren voor de hoge belastingdruk op het gebied van vennootschapsbelasting, ‘bij voorkeur door afschaffing van de vpb-plicht’. De meningen van de politieke partijen in de Kamer lopen op dit punt echter sterk uiteen, blijkt uit onze analyse van de verkiezingsprogramma’s. 

Hoe denken partijen over de bedrijfsopvolgingsregeling?
De Tweede Kamer nam eind oktober het wetsvoorstel Belastingplan 2024 aan, waarin onder meer wijzigingen voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) zijn voorgesteld. In het voorstel staat dat men de vrijstelling in de BOR met ingang van 2025 wil stellen op 100% van de ‘goingconcern-waarde’ van de onderneming (tot 1,5 miljoen euro). Politieke partijen nemen in hun verkiezingsprogramma’s verschillende standpunten inzake de BOR in.

Lees de detailanalyses op: BDO analyseert verkiezingsprogramma’s 

Dit was een bijdrage van BDO Accountancy, Tax & Legal
Marielle Schuurman – Sr Manager Tax & Legal
Ruud Lemmens – Sr Manager Tax & Legal

Reacties