Oproep Stec Groep: Subsidieer wonen boven winkels in combinatie met verduurzaming

Oproep Stec Groep: Subsidieer wonen boven winkels in combinatie met verduurzaming

Naast optoppen biedt de leegstand van verdiepingen in 50.000 winkelpanden een kans voor binnenstedelijke woninguitbreiding. Maar regelgeving en hoge kosten belemmeren de ombouw naar woonruimte. In 2025 moeten winkelpanden verplicht energielabel C of D hebben. Stec Groep roept daarom het Rijk op om  woneningen boven winkels te subsideren in combinatie met verduurzaming.

De potentie is volgens Stec enorm: minimaal 70.000 woningen. In combinatie met optoppen ligt dit aantal substantieel hoger. Door lage druk vanuit de overheid en beperkte samenwerking met vastgoedpartijen is er te weinig urgentie. Meer regie vanuit de overheid is nodig. Versoepeling van regelgeving in het woonprogramma, parkeerbeleid en bouwhoogte zijn effectieve maatregelen om investeringen op te wekken. Ook zijn kostenvoordelen te behalen door meerdere panden gezamenlijk te herontwikkelen in plaats van op pandniveau. Bij versnipperd vastgoedeigendom is verevening van de kosten en baten noodzakelijk. 

Oproep aan het Rijk
Stec Groep: 'We roepen het Rijk op een nieuwe subsidie in het leven te roepen, specifiek gericht op het realiseren van woningen boven winkels in combinatie met verduurzaming. Naast de noodzakelijke woningen en energiebesparing verlaagt het ook de maandelijkse lasten voor winkeliers en horecaondernemers die momenteel gebukt gaan onder hoge kosten.'

Reacties