Ineenstorting kantorenmarkt noopt tot nieuw plan voor stationsgebied Sloterdijk

De gemeente Amsterdam moet een nieuw plan uitwerken voor de herinrichting van het kantorengebied rondom station Sloterdijk. Het huidige vernieuwingsplan voor het gebied blijkt te hoge financiële risico’s met zich mee te brengen. Er wordt nu ingezet op omzetten van kantoren naar hotels en expatwoningen. Volgend jaar komt er een promotiecampagne voor het gebied.

De Amsterdamse wethouder Freek Ossel heeft de ondernemers vandaag persoonlijk op de hoogte gebracht tijdens de presentatie van het Actieprogramma ‘Westpoort op de kaart’. De gemeente, NS-Poort en Pro Rail hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwerp voor de vernieuwing van het station. ProRail zou verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de mogelijke financiële risico’s. Na een second opinion vindt ProRail het financiële risico onaanvaardbaar groot. Ook de gemeente en NS-Poort zijn niet bereid om garant te staan voor de financiële risico’s.

Het huidige plan dat door de gemeente, NS-Poort en ProRail is ontwikkeld, stamt uit 2005 en ging nog uit van een aanzienlijke groei van kantoren in het gebied. Het gebied ontwikkelt zich van een kantorengebied naar een meer gemengd gebied. De verwachting is dat het gebied in 2023 voor hooguit 57% uit kantoren bestaat. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuw plan. Daarnaast worden met ProRail afspraken gemaakt over groot onderhoud aan het station en het verbeteren van de overstapmogelijkheden.

Ossel (Westpoort): “Het is teleurstellend dat de totale renovatie van het hele gebied rondom station Sloterdijk nu niet door kan gaan, maar we moeten ook realistisch zijn. Door het instorten van de kantorenmarkt vraagt het gebied om een andere investering. We moeten nu nieuwe plannen uitwerken met de ondernemers in Westpoort.”

De ondernemersverenigingen ORAM en OV Westpoort, Kamer van Koophandel Amsterdam en gemeente gaan samen het gebied verder ontwikkelen. Collectief wordt bekeken hoe belangrijke onderwerpen in het gebied kunnen worden aangepakt op het gebied van leegstand, openbaar vervoer en veiligheid. Mogelijke maatregelen zijn het omzetten van kantoren naar hotels en expatwoningen en meer groen in het gebied. Ook zal in 2012 een campagne starten om het gebied te promoten. Zo wordt daarin de ambitie uitgesproken dat Westpoort in 2013 tot de tien bedrijfsterreinen van Nederland behoort.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022