Verkoop aandelen

Middels pandhoudersexecutie zullen alle aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap Atlas Eurotel B.V. welke aandelen worden gehouden door de de besloten vennootschap HSH Sahin Holding B.V. gevestigd te Valkenburg, openbaar worden verkocht per opbod door gerechtsdeurwaarder H. Oude Elferink, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam (Groot & Evers gerechtsdeurwaarders), of een aangewezen vervanger van het kantoor. Voor geïnteresseerden zijn de (concept) jaarcijfers over de jaren 2015-2018 inzichtelijk. Tevens kan inzicht worden verschaft in een taxatierapport d.d. 30 mei 2022 van het pand staande en gelegen te 6301 ES Valkenburg aan het adres Nieuweweg 7-7a, welk pand in eigendom toebehoort aan Atlas Eurotel B.V.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders. Op dat moment zullen de veilingvoorwaarden aan u worden toegezonden met daarin de voorwaarden omtrent het uitbrengen van een bod.

Het op dat moment hoogste ontvangen bod zal op de website van Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders worden vermeld.

Dag, uur en locatie verkoop
De mogelijkheid tot het uitbrengen van een bod sluit op 13 juli 2022 om 17:00 uur. Het laatste uur zal op de website van Groot & Evers een Zoom/Teams link worden geplaatst indien u op dat moment mondeling nog een bod wenst in te brengen. Dit kan echter enkel indien u voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de veiling voorwaarden. Daarnaast is er de mogelijkheid om het laatste uur fysiek aanwezig te zijn op het kantoor van Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders om een bod uit te brengen..

Verkopend Deurwaarderskantoor: Groot & Evers gerechtsdeurwaarders | Kantoornummer Amsterdam 70049

Dossiernummer: 20222941

Website: https://groot-evers.nl/veiling-aandelen-atlas-eurotel-b-v/

Reacties