‘Meer variatie nodig in woonvormen’

Een uitgebreid interview met René Lolkema van HevoFame

In de nieuwste VJ Special Woonvormen laat René Lolkema, partner bij HevoFame, over de verschillen in woonbehoeften onder ouderen. "De één heeft behoefte aan een kleine eengezinswoning, de ander verlangt een appartement met drie kamers of wellicht twee kamers met gemeenschappelijke voorzieningen om bezoek te ontvangen", zegt hij. 

HevoFame verzorgt woonomgevingen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Vaak gaat het om wonen en zorg voor ouderen, maar het betreft evengoed passend vastgoed voor andere zorgbehoevende groepen. “Voor al die mensen geldt dat we goed naar hun woonvoorkeur moeten luisteren en meer variatie in woonvormen moeten bieden”, aldus René Lolkema, partner bij HevoFame.

Met de groei van het aantal ouderen groeit de vraag naar geclusterde woonvormen en nieuwe woonvormen. Veel ouderen willen wel verhuizen maar er is onvoldoende passend aanbod. En die groep wordt almaar groter, zo weet René Lolkema maar al te goed. “Het nieuwe kabinet, de minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge voorop, erkent de gevolgen van toenemende vergrijzing. Het is belangrijk dat het Rijk gemeenten meer stimuleert werk te maken van nieuwe woon-zorgvormen. Een commissie onder leiding van Wouter Bos heeft dat twee jaar geleden ook geadviseerd; we moeten langer zelfstandig thuis wonen beter mogelijk maken. Dat betekent volgens ons dat veel meer variatie in woonvormen moet ontstaan.”

Lees verder. 

 Reacties


Laatste nieuws