Opdrachtgevers bundelen krachten op weg naar circulaire nieuwbouw

De uitdagingen voor de woningbouw van morgen zijn groot. Het juiste aanbod van woningen blijft achter bij de vraag en de duurzaamheidsambities zijn hoog. Dit jaar is RVO in samenwerking met PIANOo en Rijkswaterstaat verschillende buyer groups gestart. Een van deze buyer groups richt zich specifiek op circulaire nieuwbouw woningen. Een vijftal opdrachtgevers zijn enthousiast over het initiatief en hebben zich aangesloten.

Binnen een buyer group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. De bedoeling is dat de betrokken opdrachtgevers deze visie en strategie binnen twee jaar implementeren in hun aanbestedingspraktijk. Dit stimuleert de markt om duurzame oplossingen te ontwikkelen die passen bij een concrete, breed gedragen behoefte.

Wijland, KleurrijkWonen, Plavei en Woonwaard
De lat van de deelnemende opdrachtgevers ligt hoog. Deelnemers bestaan uit wooncoöperatie Wijland woonpioniers en de corporaties KleurrijkWonen, Plavei en Woonwaard. Wooncoöperatie Wijland woonpioniers laat zien dat ecologisch wonen ook betaalbaar is en werkt toe naar een betaalbare en ecologische woongemeenschap met (deels sociale) huurwoningen in de regio Nijmegen.

Corporatie Woonwaard kwam in 2019 als duurzaamste corporatie naar voren bij de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. Corporatie KleurrijkWonen realiseert momenteel woningen met een houten CLT constructie en Plavei neemt materiaalstromen die vrijkomen bij de sloop mee bij de nieuwbouw van woningen die ervoor in de plaats zullen komen.

Stevige inbedding
Het doel van de deelnemers is om de circulariteit een stevige inbedding te geven in de inkoopstrategie en de projectorganisatie. Van daaruit worden er de komende jaren nieuwbouw woningen gerealiseerd die voor een groot deel circulair zijn en invulling geven aan de ambities. Het signaal van de corporaties naar de markt is daarmee: Denk mee en bied circulaire (deel)oplossingen.

Plaats in de schil
Deelname aan het kernteam is niet meer mogelijk, maar in de zogeheten schil is nog plaats voor deelnemers. In de schil worden de leerervaringen die worden opgedaan tussentijds gedeeld. Kijk mee, leer mee en lever waar mogelijk input! In de schil zit je op de eerste rang voor ervaring en kennis die wordt opgedaan in de buyer group.

Interesse? Stuur een bericht naar Thomas Wellink (thomas.wellink@rvo.nl) en Joep van de Weijer (joep.vandeweijer@rvo.nl) of kijk hier voor meer informatie

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022