Gebiedsontwikkeling Esse Zoom in volgende versnelling

Gebiedsontwikkeling Esse Zoom in volgende versnelling

Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel wordt gefaseerd gebouwd aan gebiedsontwikkeling Esse Zoom. Totaal komen er circa 550 woningen, die worden gebouwd in drie deelgebieden. Nieuwbouwprojecten Jeu en Het Groene Noorden, in totaal goed voor 62 woningen, zijn onlangs van start gegaan.

Reacties