Jubilerend Camelot biedt dagelijks 12.000 mensen dak boven het hoofd

Wat begon met twee figuurlijke jonge honden met een ‘wij kunnen dit beter’ mentaliteit is inmiddels uitgegroeid tot een internationale, multidisciplinaire vastgoedfacilitator met 300 medewerkers. VJ zat aan tafel met Joost van Gestel, oprichter en CEO van het jubilerende Camelot. Hoe kijkt hij terug op 25 jaar Camelot en waar staat zijn bedrijf over 10 jaar?

Joost van Gestel en Bob de Vilder vroegen zich in 1993 hardop af of zij als werknemers in het bedrijfsleven oud wilden worden. Van Gestel was op dat moment werkzaam in de levensmiddelenindustrie, De Vilder werkte bij een vastgoedbeheerder. “Wij waren van mening dat er binnen het vastgoedbeheer nog wel het één en ander te verbeteren viel als men net een beetje anders naar de materie zou gaan kijken.” zo begint Van Gestel.

Mede door de proactieve opstelling kan hier het succes van Camelot worden verklaard. Terugkijkend op 25 jaar Camelot is het bedrijf meer dan eens ingesprongen in mogelijkheden die men tijdens de reis van het ondernemerschap tegenkwam.

Inmiddels meer tijdelijke verhuur dan anti-kraak
Het begon allemaal met controles van leegstaande panden, op verzoek van de eigenaren die een broertje dood hadden aan krakers en de narigheid die krakers niet zelden met zich meebrachten. Maar waarom zou je die panden leeg laten staan als je er mensen tegen een lagere huur en tegen minder beloftes kunt laten wonen? De zogenoemde anti-kraak methode. Dat is waar Camelot bekend mee is geworden. 

Maar ondertussen doet het bedrijf van Van Gestel en De Vilder zoveel meer dan anti-kraak en is er zelfs in Nederland sinds vorig jaar een verschuiving waar te nemen in de balans tussen anti-kraak en tijdelijke verhuur. Bij dit laatste is de huurtermijn langer en heeft de huurder meer rechten dan bij anti-kraak. 

“Tijdelijke verhuur wint het in Nederland inmiddels van anti-kraak. De zeven buitenlandse vestigingen van Camelot (België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Ierland en recentelijk Finland en Denemarken) laten deze trend nog niet zien. Hier is anti-kraak nog altijd de grootste bron van inkomsten voor Camelot.” aldus Van Gestel.”

Sociale verantwoordelijkheid
Terwijl De Vilder zich tegenwoordig bezighoudt met de buitenlandse uitbreidingen, bekleedt Van Gestel de functie van CEO. Hij is trots dat zijn bedrijf na een kwart eeuw dagelijks 12.000 mensen tegen een betaalbare huur een dak boven hun hoofd kan bieden en voor 300 personen werk kan bieden. Van Gestel: “Natuurlijk moet er geld verdiend worden maar de sociale verantwoordelijkheid maakt wel degelijk het verschil.”

Naast leegstandsbeheer is woningverhuur een steeds belangrijkere activiteit in Nederland, met als focus studenten en starters woningen. Het grootste gedeelte van de opdrachtgevers van Camelot zijn gemeenten en woningcorporaties en hierdoor valt 90% van de portefeuille binnen de sociale huursector. Dit betekent dat je, namens de opdrachtgever, ook rekening moet houden met huisvesting van kwetsbare groepen zoals ouderen, statushouders en zij die door pech in hun privéleven op straat zijn komen te staan en dus meer hulp nodig hebben bij het vinden van een geschikte woning.

Verbinden en verzorgen  “Camelot verbindt. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat oudere mensen niet vereenzamen door een geselecteerd aantal jongeren in hetzelfde pand te laten wonen die contractueel hebben toegestemd om een bepaald aantal uur per week activiteiten met de oudere medebewoners te ondernemen. Dit kan variëren van het drinken van een kopje koffie tot aan helpen met de boodschappen. Bij de woonvormen met bijvoorbeeld statushouders kan men denken aan het begeleiden van taallessen aan de nieuwe Nederlanders, het zogenaamde buddy systeem dat we in het leven hebben geroepen.” vertelt de CEO.

Veiligheid leegstandsbeheer
Voor de pandeigenaren die hun object simpelweg niet te lang leeg willen laten staan en geen belang hebben in de socialisering van een wijk, is het wél interessant te weten dat Camelot als eerste en enige in Nederland de komende NEN 8025-norm op technische installaties en meterkasten nu al hanteert. Hierdoor wordt de veiligheid van de bewoners gewaarborgd en risico op kortsluiting en brand gereduceerd.

Wensen en kosten
Wat kost het een opdrachtgever als hij met Camelot in zee gaat? Van Gestel is hier duidelijk in: “Afhankelijk van de sociale wensenlijst die een klant voor zijn object voor ogen heeft, moet je denken aan 2 tot 7% van de huuropbrengst. Zaken op de wensenlijst zijn bijvoorbeeld bioscopen en fitnesscentra voor gezamenlijk gebruik of de sociale ondersteuning voor bepaalde bewonersgroepen. En misschien moeten de bewoners nog voldoen aan een bepaald profiel en actief sociaal betrokken zijn? Die moeten dan geselecteerd worden. De pandeigenaar kan zijn hele wensenlijst zelf samenstellen en hiermee dus nagenoeg zijn eigen prijs bepalen.”

Beheer door middel van apparatuur
Niet alle eigenaren hebben de behoefte om hun pand te laten transformeren en tijdelijk te laten bewonen. Speciaal voor hen heeft Camelot vijf jaar geleden een nieuwe bedrijfstak opgericht die zich bezighoudt met beveiliging en beheer van panden door middel van ‘WatchTowers’ (torens met draaiende infrarood camera’s) luidsprekers en alarmsystemen. Inmiddels is dit ook overgewaaid naar bouwplaatsen en festivalterreinen. Typisch weer zo’n voorbeeld van waar Camelot ruimte en mogelijkheden zag op de markt.

Van Gestel gaat verder: “De WatchTowers produceerden wij zelf en wij kregen steeds meer aanvragen uit het buitenland zodat we ze ook maar zijn gaan exporteren.” Op de vraag of zij ook de meldkamers die achter de beveiligingssystemen zitten in eigen beheer hebben, antwoordt Van Gestel dat de mobiele meldkamers bij evenementen in eigendom zijn, maar de 24-uurs meldkamers diensten zijn die worden uitbesteed aan externe partijen.

Eigen portfolio 
Hoe ziet Van Gestel de toekomst van zijn bedrijf? “Momenteel heeft Camelot in Nederland een microliving portfolio van 2.000 woningen in exploitatie met een waarde van € 300 miljoen, zijn er 600 units in aanbouw en zijn er voor 900 vergunningen ingediend. Daarnaast is er een pijplijn van 1.600 units. En wordt de laatste hand gelegd aan herfinancieringen voor € 220 miljoen, zodat we weer nieuwe projecten kunnen acquireren.

In Q1 2020 hopen wij een nieuwe website te lanceren die inspeelt op alle vragen en mogelijkheden die er binnen Camelot zijn. En dan ook meteen in meerdere talen. Wij zouden onze dienstverlening namelijk op den duur nog willen uitbreiden naar Spanje en Italië. En wellicht in de toekomst ook nog naar de VS en Australië.” besluit Van Gestel. Kortom: plannen genoeg voor de volgende 25 jaar.

Reacties