Afval winkelcentrum Leidsche Rijn duurzaam door Milieu Service Nederland afgevoerd

Colliers International Retail, a.s.r. vastgoed ontwikkeling en Milieu Service Nederland zijn een samenwerking aangegaan om de diverse vrijkomende afvalstromen van Leidsche Rijn Centrum in Utrecht in te zamelen. Milieu Service Nederland gaat zowel voor de winkels als de kantoren de vrijkomende afvalstromen inzamelen. Tijdens PROVADA 2018 hebben Huub Elders (Colliers International) en Dirk de Heus (Branchemanager, Milieu Service Nederland) hun handtekening onder het contract gezet.

Perscontainers
Milieu Service Nederland heeft de centrale expeditiestraat voor de winkeliers onder andere voorzien van vier nieuwe perscontainers van 23m3. Deze zijn deels voorzien van een registratiesysteem waarmee het principe ‘’de vervuiler betaalt’’ mogelijk wordt gemaakt. Door per gebruiker de weggegooide hoeveelheid afval te registreren, kan er op basis van deze kilo’s worden afgerekend. Winkeliers hebben dus zelf invloed op hun eigen afvalkosten en hoeven alleen te betalen naar rato van de hoeveelheid afval dat zij aanbieden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat winkeliers zich veel meer bewust zullen zijn van het afval dat zij weggooien, waardoor het scheiden van afval een extra stimulans krijgt.

Het inzetten van de perscontainers heeft daarnaast ook nog een ander groot voordeel. Het aantal transportbewegingen dat nodig is om al het afval af te voeren, blijft hierdoor zo laag mogelijk. Dankzij een perscontainer neemt het afval immers veel minder ruimte in, waardoor er veel minder transporten nodig zijn om alles af te voeren. Dat zorgt voor een flinke verlaging van de CO2-uitstoot.

Miniperscontainers voor kantoren
Omdat de afvalruimte van de kantoren niet bereikbaar is met een grote vracht- of vuilniswagen, is ervoor gekozen om het kantoorafval in te zamelen met behulp van een Miniperscontainer. Een Miniperscontainer kan gemakkelijk op krappe en moeilijk bereikbare plekken worden geplaatst, want hij neemt maar weinig vloeroppervlakte in. Hiermee wordt het afval op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze ingezameld. Daarnaast is er veel minder handling nodig aangezien de containerruimte van de kantoren zich achterin de enorme parkeergarage bevindt.

Dankzij de Miniperscontainer neemt het afval minder ruimte in en zijn er minder andere inzamelmiddelen nodig die regelmatig geleegd dienen te worden. Hierdoor zijn er ook minder transporten nodig om al het afval af te voeren, wat bijdraagt aan de verlaging van de CO2-uitsoot. Zo is het ook voor de kantoren gemakkelijk om op een zo duurzaam mogelijke wijze het afval in te zamelen en af te voeren.

Samenwerking
Tijdens het gehele ontwikkelings- en bouwtraject van winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum, speelde duurzaamheid een grote rol. Zo is er bijvoorbeeld altijd gekeken of er gebruik werd gemaakt van duurzaam materiaal en op welke andere manieren er milieubewust gewerkt kon worden. Ook afvalmanagement speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van een vastgoedproject. Door afval bijvoorbeeld goed te scheiden en het aantal transporten zo laag mogelijk te houden, is het mogelijk om het afvalbeheer zo duurzaam mogelijk in te richten.

Colliers International Retail en a.s.r. vastgoed ontwikkeling hebben in Milieu Service Nederland een betrouwbare partner gevonden om alle afvalstromen van Leidsche Rijn Centrum op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze in te zamelen en af te voeren. De gezamenlijke behoefte aan een zo duurzaam mogelijk centrum, maakt dan deze drie partijen naadloos op elkaar aansluiten en elkaar optimaal kunnen ondersteunen om het centrum zo duurzaam mogelijk te maken.

Reacties