Dutch Green Building Council: 'We moeten meters maken voor het klimaat'

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet bestaand vastgoed daarom grondiger en sneller worden verduurzaamd. Tijdens de Dutch Green Building Week (DGBW) van 25 t/m 29 september 2017 wordt aandacht gevraagd voor de inspanningen die hiervoor worden geleverd. De week staat in het teken van het thema ‘Meters maken voor het klimaat’ en sluit aan bij het Deltaplan Duurzame Renovatie dat DGBC momenteel ontwikkelt.

Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council, noemt deze Dutch Green Building Week een van de meest noodzakelijke uit de geschiedenis. Door het Klimaatakkoord, veranderende wetgeving en bewegende marktpartijen is er een momentum gekomen om de gebouwde omgeving sneller te verduurzamen. Het is economisch gezien een van de meest gunstige manieren om de CO2-uitstoot terug te dringen. “We zullen dus meer meters moeten gaan maken voor het klimaat”, aldus de directeur van DGBC.

Deltaplan Duurzame Renovatie
Het thema van de Dutch Green Building Week past geheel binnen de ontwikkeling van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Sinds het klimaatakkoord eind 2015 werkt DGBC samen met haar achterban aan dit deltaplan met als doel maatregelen te nemen om de klimaatdoelen te halen. Er zijn werkgroepen gevormd die aan de slag zijn met de opgaves voor verschillende gebouwfuncties, waaronder kantoren, retail, scholen, logistiek en zorggebouwen. Van Doorn vertelt: “Het Deltaplan Duurzame Renovatie zal daarom een centrale rol spelen tijdens de Dutch Green Building Week.

DGBW Magazine
Voorafgaand aan de Dutch Green Building Week verschijnt het Magazine Meters maken voor klimaat, vol artikelen, interviews, opinies, feiten en cijfers over de opgaves in de gebouwde omgeving van dit moment. Ook de partners van de week laten zien op welke wijze zij hun verantwoordelijkheid nemen.

Evenementen en activiteiten rond DGBW
Als initiatiefnemer van de Dutch Green Building Week organiseert DGBC een aantal activiteiten zoals een DGBC congres en het DGBC gala in Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO op 28 september. Sponsoren en andere deelnemers aan de week organiseren eveneens activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld workshops, bijeenkomsten, seminars of rondleidingen zijn. Op www.dgbw.nl is meer informatie te vinden over het programma van DGBW en de mogelijkheden om deel te nemen, een activiteit te organiseren of sponsor te worden.

Zevende editie
De Dutch Green Building Week wordt voor het zevende achtervolgende jaar georganiseerd. De week is in het leven geroepen om alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de gebouwde omgeving in de spotlights te zetten. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 bezoekers af op de evenementen die tijdens de week worden gehouden. De Dutch Green Building Week vindt plaats op hetzelfde moment als de World Green Building Week. Gezamenlijk worden de krachten gebundeld en staan de uitdagingen om de mondiale klimaatverandering aan te pakken centraal.

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special