Nieuwe ontwikkelaar DubbeLL van start met focus op de buurt

Lars Mosman (voorheen werkzaam bij Heijmans Vastgoed) en Leon Teunissen (voorheen VMX Architects) hebben hun jarenlange expertise en ervaring gebundeld met de oprichting van DubbeLL – buurtontwikkelaars.

Daarmee zullen op een vernieuwende manier projecten worden ontwikkeld en gerealiseerd. Leon Teunissen (rechts op de foto): “Aangezien de komende bouwopgave in Nederland tot verdichting van de bestaande gebouwde omgeving leidt, ontwikkelen we projecten met een sterke focus op de buurt.”

Impact op omgeving
“Bij de reguliere projectontwikkeling staan gewoonlijk de economische uitgangspunten voorop, gevolgd door de belangen van gebruikers en andere stakeholders. Tenslotte is er eventueel nog aandacht voor de uitstraling van het gebouw. De impact op de omgeving is hierbij meestal van ondergeschikt belang”, stelt Lars Mosman.

DubbeLL doet het nadrukkelijk anders, want de ontwikkelaar vindt de bijdrage van een nieuw project aan de leefbaarheid en levendigheid van de buurt juist het allerbelangrijkst. “DubbeLL neemt de toegevoegde waarde voor de buurt daarom als uitgangspunt bij haar vastgoedontwikkelingen”, zegt Teunissen.

Benodigde kwaliteiten
Omdat elke buurt een uniek karakter heeft analyseert DubbeLL bij aanvang van een project de in de omgeving aanwezige en benodigde kwaliteiten. DubbeLL werkt aan projecten waar de gebruikers, eigenaren en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en trots op kunnen zijn. Mosman: “Omwonenden en andere buurtbewoners worden via een buurtapp in contact met elkaar en ons gebracht om de ontwikkeling programmatisch of conceptueel te versterken.”

Foto is van Otto Polman 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022