VJ Commentaar: Bouwt Amsterdam nu voor vluchtelingen of voor kantoorgebruikers?

Een raar besluit van de gemeente Amsterdam om herontwikkelaars een premie van €10.000 in het vooruitzicht te stellen voor elke extra woning die uit leegstaand vastgoed kan worden gerealiseerd voor statushouders. Zogenaamd om de wachtlijsten niet te verlengen. Een drogreden.

Reacties

Ik ben het met Rogier Hentenaar zeer eens. Kennelijk begrijpt de Gemeente Amsterdam niet hoe het echt in elkaar zit en neemt men niet de moeite om research te doen alvorens met een maatregel te komen. Henk Kuivenhoven MRE MRICS.

Geplaatst door S. Romijn op 28 maart 2017 om 15:09

Elke gemeente in NL staat voor de opgaaf om het aan hen toegewezen aantal statushouders op een (voor elke groepering) zo verstandig en prettig mogelijke wijze te huisvesten. Vooral voor de lange termijn is verstandig en prettig huisvesten van belang. Visie speelt dus een hoofdrol. Winnende (bewezen) concepten kopiëren, uitglijers en zeperds vermijden. Laat zien dat je verder kijkt dan je eigen ambtstermijn en verras de burgerij. Neem daarnaast de gelegenheid te baat je 'eigen autochtonen' positief te verrassen door binnen het uitgestippelde traject voor hen dubbel zo hard/veel te produceren.

Geplaatst door Ivo van Baal op 28 maart 2017 om 16:21

Dank voor de reacties heren Kuivenhoven en Van Baal!

Geplaatst door Rogier Hentenaar op 10 april 2017 om 17:10

Lees onze special over Energietransitie