Gedeputeerde Joke Geldhof over de woningmarkt in Noord-Holland

Wat is de rol van de provincie Noord-Holland bij woningbouw? Wat doet de provincie om te zorgen voor een voldoende en realistische planologische capaciteit door gemeenten? Welke ontwikkelingen zijn er? Welke oplossingen zijn er voor eventuele belemmeringen zodat de markt op tijd woningen kan bouwen? Gedeputeerde Ruimte en Wonen Joke Geldhof geeft haar visie. 

Doelstelling van Noord-Holland is 230.000 nieuwe woningen erbij vóór 2040 én alle woningen energieneutraal vóór 2050. Noord-Holland gaat kritisch kijken naar de haalbaarheid van de woningbouwplannen en wil ervoor zorgen voor voldoende en realistische planologische capaciteit is, om voor de komende vijf jaar aan de woonvraag te voldoen. Met welke uitdagingen kampt Noord-Holland de komende jaren nog meer als het gaat om de woningmarkt? Waar zal vooral bijgebouwd worden? Welke groeicijfers hanteert de provincie? 

Gedeputeerde Ruimte en Wonen Joke Geldhof doet het uit de doeken op de Dag van het Wonen op 19 september. Op deze dag komt de top van de woningmarkt bij elkaar om de kansen van de booming woningmarkt te bespreken en te netwerken op het hoogste niveau. Bekijk hier het programma!

Reacties