Middenhuurregulering

Minister De Jonge past huurwetsvoorstel aan voor ‘verbetering investeringsklimaat’ (VJ Video)

Wet betaalbare huur uitgesteld, tijdelijk 10 procent hogere huur voor nieuwbouw

Onderzoek JLL: 'Plan regulering middenhuur is desastreus voor investeringen huurwoningen'

Miljoenennota 2024 over de woningmarkt: ‘Much ado about nothing’

Woningmarkt

Emile Poort (Patrizia) roept op tot actie op de woningmarkt ‘anders gebeurt er niets’

Huurwoning in Oost-Groningen en Amsterdam straks even duur door energielabel

Nijpend tekort studentenwoningen: 14 kamers beschikbaar per 100 studenten

Panelgesprek: Hoe Parisproof is regulering middenhuur?

‘Institutionele partijen worden schuw om te investeren in woningen’

Woningmarkt

Pararius waarschuwt voor verder reguleren van huurmarkt

Juridisch | Fiscaal

Europese Commissie ziet risico's in Nederlandse regels voor middenhuur

VJ-verslag woningmarktdebat: Grote zorgen in Tweede Kamer om stilvallende bouw

Woningmarkt

Huib Hielkema: ‘Groot risico dat Wet betaalbare huur onverbindend wordt verklaard’

Woningmarkt

'Plannen van De Jonge niet slecht, maar je moet elkaar wel scherp houden'