'Cradle to Cradle® geeft creativiteit en innovatie een ware impuls'

Met plezier lees ik in het regeerakkoord dat het kabinet streeft naar een circulaire economie waarin hergebruik van schaarse materialen wordt gestimuleerd. Een prachtige en noodzakelijke beleidsommekeer die hopelijk voor het bedrijfsleven net dat duwtje in de rug is om duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel te maken van elk business model.

Duurzame ontwikkeling en innovatie liggen aan de basis van alles wat wij doen binnen onze onderneming. Sterker nog, bij Desso stimuleert duurzame bedrijfsvoering sociale en technische innovatie. Sinds 2008 heeft Desso het Cradle to Cradle® gedachtegoed omarmd, wat ons nieuwe perspectieven heeft geboden. Vanuit de Cradle to Cradle® filosofie wil je een positieve voetafdruk achterlaten voor mens en milieu in tegenstelling tot het minimaliseren van je voetafdruk zoals bij vele andere duurzaamheidfilosofieën. Vanuit deze gedachte ontstaan nieuwe uitdagingen waar wij met productontwerp op inspelen. Desso’s ontwerpfilosofie is erop gericht om met onze producten toegevoegde waarde te creëren en daardoor bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen.

Sociale en technische innovatie

Het is een ambitie die past bij de vastgoedwereld, waarbij een belangrijke doelstelling is om mensen op een verantwoorde, gezonde en veilige manier te huisvesten. Een sociale en technische innovatie die bijdraagt aan deze ambitie en waar inmiddels veel vastgoedobjecten mee zijn uitgerust is het AirMaster® tapijt. DESSO AirMaster® reduceert de fijnstofconcentratie in de binnenlucht 8 maal effectiever dan harde vloeren en levert hiermee een positieve bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Of het nu gaat om een vastgoedobject met een woonfunctie, een werkfunctie of een combinatie van beide: we brengen 90% van onze tijd binnenshuis door, dus de kwaliteit van de binnenlucht is letterlijk van levensbelang. Inmiddels is AirMaster® Desso’s meest verkochte product in Nederland.  

Corporate responsibility

Het is prachtig om te zien hoe een innovatie die voortkwam uit het Cradle to Cradle® gedachtegoed heeft geresulteerd in een product waarmee wij andere partijen helpen hun ambities op het gebied van corporate responsibility te verwezenlijken.

Werken volgens een duidelijk gedefinieerd duurzaamheidconcept verbetert creativiteit in productontwerp en geeft prestaties op gebied van innovatie een impuls. Laat dit ook voor de vastgoedwereld een motivator zijn om duurzaamheid te incorporeren in projectontwikkeling, voor je het weet opent het nieuwe, waardevolle invalshoeken.

 

Alexander Collot d’Escury is CEO van DESSO

Reacties