Jansen Nadorp Weatherall adviseert Stichting Ipse de Bruggen

Stichting Ipse de Bruggen heeft met Jansen Nadorp Weatherall makelaars-taxateurs een overeenkomst gesloten voor algemene ondersteuning en advies in bemiddelingsdiensten ten aanzien van onroerende zaken die in het bezit zijn of komen van de Stichting.  

Ipse de Bruggen staat voor mensenwerk. Bijna 6.000 professionele medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers zetten dagelijks hun talenten in om mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te begeleiden. Jansen Nadorp Weatherall makelaars-taxateurs is een professionele, in Den Haag gevestigde dienstverlener en is gespecialiseerd in bemiddeling bij commercieel onroerend goed, taxaties, onteigeningen en beleggingen.

Reacties