OVG ziet afboekingen op kantoren eindelijk op gang komen

Ontwikkelaar OVG meldt vandaag haar jaarcijfers over 2011. Behalve een netto winststijging van ruim 90%, van € 3,9 naar € 7,5 miljoen over een omzet van € 188 miljoen, signaleert de ontwikkelaar dat de afboekingen op ongeschikte kantoren nu eindelijk op gang komen waardoor er ruimte ontstaat voor transformaties.

OVG heeft actief haar markten verbreed, in maatschappelijk vastgoed, transformaties van vastgoed en in Europa. Volgens OVG bewijst haar cultuur van ondernemerschap meer dan ooit haar waarde, waardoor ze tijdig heeft ingespeeld op veranderingen in de economie.

OVG: “Dit is een belangrijk signaal, want het woord ‘ontwikkelaar’ zegt het al: deze groep is een initiërende motor van de bouweconomie. Vaak zijn ontwikkelaars niet-beursgenoteerd, waardoor er weinig publiek inzicht is in hun financiële performance en slagkracht. Ze zijn echter het startpunt van initiatief in de sector. Als de ontwikkelaars (her)ontwikkelingen kunnen starten, dan betekent dit directe omzet en werkgelegenheid voor architecten, adviseurs, bouwbedrijven en leveranciers in de keten.”

De vastgoedmarkt is sterk in beweging. Enerzijds ziet OVG in de Nederlandse markt een verschuiving van een nieuwbouw- naar een vervangingsmarkt. Anderzijds ziet het bedrijf internationaal de uitdagende groei van steden en de behoefte aan expertise van duurzame ontwikkelaars zoals OVG. In beide markten zijn er grote kansen. Daarom zet OVG in 2012 in op verdere groei van het bedrijf. Het aantrekken van alternatieve financieringsbronnen, unieke talenten, innovatie in duurzaamheid en de ontwikkeling van nieuwe vraaggestuurde vastgoedconcepten, spelen hierbij een onderscheidende rol.

Kantorenmarkt: weer ruimte voor initiatief
Nu de noodzakelijke afboekingen in de kantorenmarkt echt op gang zijn gekomen, ontstaan er meer kansen voor nieuw initiatief voor transformaties van oude gebouwen, waar OVG volop gebruik van wil maken. De overheid zou dit branchebrede proces op diverse wijzen fiscaal kunnen steunen, zodat op korte termijn in deze opgave een extra versnelling plaats vindt die goed is voor de werkgelegenheid in de sector.

Maatschappelijk vastgoedmarkt: ruimte voor budget
In 2010 heeft OVG een joint-venture opgericht met Triodos Bank voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, met als focus de onderwijs- en zorgmarkt. Deze opdrachtgevers zijn meer dan ooit op zoek naar innovatieve vastgoedoplossingen om meer budgetruimte te creëren voor het primaire proces. Door als ontwikkelaar integraal  financiering en belegging aan te bieden voor maatschappelijk vastgoed, voorziet het bedrijf hier voor deze klantengroep een groei in opdrachten in 2012.

 

Reacties