Heston Finance Group breidt team uit met Michael Mooij

Nieuwe ontwikkelingen bij Heston vandaag. Behalve de uitbreiding van haar team met drs Michael Mooij RA zal Heston ook haar huidige naam wijzigen in Heston Finance Group. Met de naamswijziging wordt het financieel specialisme van het team van Heston nog eens extra benadrukt.

Heston heeft haar team per eind 2011 uitgebreid met drs Michael Mooij RA. Mooij heeft jarenlange fiscale- en accountancyervaring opgedaan bij KPMG en PwC. Daarnaast heeft hij diverse financiële managementfuncties vervult bij Nederlandse vastgoedondernemingen. Bij Heston wordt Michael met name betrokken bij complexe financiële (her)structureringen, fusies, overnames, due diligence onderzoek en overige financieel specialistische projecten. Het team van Heston bestaat nu uit vijf personen.

Ook wordt de naam Heston Real Estate Group gewijzigd in Heston Finance Group. Deze naamswijziging is doorgevoerd om het financiële specialisme van Heston te benadrukken. Heston is namelijk naast haar hoofdactiviteit, Real Estate Finance, in toenemende mate actief op het vlak van fusies, overnames, herstructureringen en financial support. Vandaag heeft Heston haar nieuwe website gelanceerd (heston.nl).

Reacties