De Hofwoning: een eeuwenoud woonconcept in een ultramodern jasje

De Hofwoning: een eeuwenoud woonconcept in een ultramodern jasje

Met het huidige woningtekort, de toenemende vergrijzing en doorstroming als belangrijk aspect van een gezonde woningmarkt, is huisvesting voor senioren essentieel. Maar dan wel huisvesting waarin rekening wordt gehouden met de behoeftes van de doelgroep, vindt Hans Kuin van de Hoffabriek. Want veel senioren willen graag zelfstandig blijven wonen, maar hebben ook behoefte aan contact. Zijn oplossing: de hofwoning. Een eeuwenoud concept dat door de Hoffabriek nieuw leven wordt ingeblazen. Kuin vertelt er enthousiast over.

'Een deel van de zelfstandig wonende senioren heeft sterke behoefte aan ontmoetingen en samen dingen doen. Zij willen graag op zichzelf wonen, maar hebben tegelijkertijd behoefte aan de mogelijkheid tot laagdrempelig contact in de directe buurt.' Met het woonhofconcept van de Hoffabriek wordt ingespeeld op die uitdaging. Het woonhof biedt volop privacy, heeft een sfeer van veiligheid en beslotenheid en stimuleert tegelijkertijd de onderlinge betrokkenheid van bewoners, door volop de gelegenheid te bieden medebewoners te ontmoeten en samen op te kunnen trekken in onder andere de gemeenschappelijke binnentuin.

Meer weten? Lees het hele interview hier.

 Reacties


Laatste nieuws