Woonzorg Nederland zet in op gevarieerd aanbod in verschillende vormen

Woonzorg Nederland zet in op gevarieerd aanbod in verschillende vormen

Niet iedere senior heeft dezelfde woonwensen en -behoeften. Woonzorg Nederland speelt op die gedifferentieerde vraag in met verschillende woonvormen, al dan niet in combinatie met zorg. Willemijn Souren, programmamanager Woonvormen van Woonzorg Nederland vertelt er meer over in dit interview.

Woonzorg Nederland is een landelijk opererende woningcorporatie die zich specifiek richt op huisvesting voor senioren met en zonder zorgvraag en kijkt daarbij verder dan alleen de stenen. Niet voor niets opent de ondernemingsvisie 2023 – 2026 met de stelling ‘Woonzorg Nederland gaat de komende jaren hard werken om het woongeluk van haar huurders en werkgeluk van haar medewerkers te vergroten. Daarmee maken we een fundamentele beweging naar de onderliggende basiswaarden waar het in ons werk werkelijk om draait.’ Willemijn: 'In onze samenleving is sociale cohesie geen vanzelfsprekend gegeven meer, terwijl bij een flink deel van de zelfstandig wonende ouderen een grote behoefte is aan ontmoetingen en samen activiteiten ondernemen. Dat kun je faciliteren door op een bepaalde manier te bouwen en ook bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van een wooncomplex, zoals wij hebben gedaan bij het project Stadsveteraan. Zo bouw je al aan een community voordat er een steen gelegd is. Zodat straks de bewoners meer met elkaar delen dan alleen de brievenbus in de centrale hal.'

Lees hier het volledig interview.

 Reacties


Laatste nieuws