Duurzame keuzes architecten doorslaggevend in het ontwerpproces

Het ontwerp van een gebouw speelt een cruciale rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Architecten kunnen aan het begin van een bouwtraject keuzes maken die zorgen voor minder CO₂-uitstoot. Om ze daarbij te helpen heeft Dutch Green Building Council (DGBC) de whitepaper CO₂-neutraal en circulair ontwerpen geschreven.

Bij het ontwerp van een gebouw staan architecten voor bijna oneindig veel keuzes: functionele, esthetische en technische keuzes bijvoorbeeld. Het belang van duurzame keuzes wordt steeds groter, omdat de uitstoot van broeikasgassen ook in de gebouwde omgeving drastisch omlaag moet.

Materiaal en losmaakbaarheid
Duurzame ontwerpkeuzes kunnen materiaalkeuzes zijn, maar ook keuzes om te werken met losmaakbare elementen. Ook de bestemming van een gebouw, nu en later, kan invloed hebben op keuzes. Zo gaat een flexibel, aanpasbaar gebouw langer mee, omdat het in de toekomst voor andere doeleinden kan worden ingezet.

Hulp bij duurzame ontwerpkeuzes
Om ontwerpers bij hun duurzame ontwerpkeuzes te helpen heeft DGBC de whitepaper CO₂-neutraal en circulair ontwerpen gemaakt. De vier belangrijkste thema’s die hierin aan bod komen, zijn:

  • Ontwerpen met een CO₂-budget
  • Rekenen aan CO₂-emissies
  • Shearing layers of change: ontwerpoplossingen per S-laag (bijv. perceel, draagconstructie, gevel, installaties en afwerking)
  • Toepassen van duurzame materialen (hergebruik en biobased)

Inspireren en transitie versnellen
Er zijn natuurlijk al praktijkvoorbeelden van duurzame ontwerpprincipes, maar op grote schaal worden ze nog maar weinig toegepast. Wel is er een groeiende interesse voor circulaire strategieën en is men zich meer bewust van materiaalgebonden emissies. Het verzamelen en delen van data en kennis over deze onderwerpen is de komende jaren dus van groot belang. We willen meer ontwerpers en architecten meenemen in de materialentransitie. Deze publicatie is bedoeld om ontwerpers en architecten te inspireren, elkaar uit te dagen en uiteindelijk de transitie te versnellen.

Download hier de whitepaper. 

Foto: Henriëtte Guest
Project: Kantoor vol Afval, een leerproject voor circulair renoveren van het Rijksvastgoedbedrijf, ontworpen door Popma ter Steege Architecten en uitgevoerd door Vink Bouw.



Reacties


Laatste nieuws