SEGRO: ‘Ambitieuze toekomstplannen, op voorwaarde van duurzame groei’

Als een van de meest innovatieve ontwikkelaars en toekomstgerichte beleggers in logistiek vastgoed, is SEGRO niet alleen gericht op de verhuur van vierkante meters. ‘Het is weliswaar onze core business, maar onze rol is veel groter dan dat’, vertelt Eelco Ouwerkerk, Head of SEGRO Netherlands. ‘We dienen een economisch én maatschappelijk belang, en zijn ons daarvan erg bewust.’

Voor het van oorsprong Britse vastgoedbedrijf staat investeren in duurzame groei gelijk aan investeren in toekomstbestendig logistiek vastgoed.  Duurzaamheid vormt een van de belangrijkste drijfveren in SEGRO’s werkwijze, benadrukt Ouwerkerk. ‘Wij voelen niet alleen een sterke verantwoordelijkheid voor mens en milieu, maar nemen die ook. Dat gaat niet alleen over wat morgen moet, maar wat vandaag al kan. Daarvoor moet je voortdurend blijven innoveren. Meer dan een grote partij in Nederland zijn we dus vooral een innovatieve speler in logistiek vastgoed.’

Responsible SEGRO
Om onze maatschappelijke doelen te definiëren en de resultaten meetbaar te maken, is binnen de SEGRO groep het Responsible SEGRO framework leidend. Het verminderen van CO₂-uitstoot, het investeren in lokale gemeenschappen en het stimuleren van talent, vormen daarbij de drie pijlers. Ouwerkerk legt uit dat SEGRO daarom – naast de markttechnische redenen – bij voorkeur inzet op clusters, zodat lokaal ook maatschappelijke impact mogelijk is. Op dit moment bevindt het Nederlandse bezit zich rondom drie logistieke hubs: Schiphol, Tilburg en Venray. ‘Daar waar wij zijn met ons bezit, nemen we duidelijk positie in. Op die manier houden we ons property management efficiënt en kunnen we samen met onze klanten en andere stakeholders beter maatschappelijk bijdragen en impact maken.’

Sociaal DNA
De duurzame impact reikt verder dan het gebouw, waaronder bijvoorbeeld het minimaliseren van energieverbruik en het creëren van een gezonde werkomgeving vallen. ‘Als lange termijn investeerder richten we ons ook op de lokale gemeenschap waar we actief zijn door het stimuleren van de lokale economie, het ontwikkelen van opleidingen en carrièremogelijkheden en het verbeteren van de omgeving. Het zit in de roots van SEGRO om zo te denken en te doen. SEGRO ontstond meer dan honderd jaar geleden als familiebedrijf bij Londen Heathrow. Toen al had het bedrijf een sociaal DNA. In een tijd waarin sociale voorzieningen nog niet publiek waren, bood de onderneming bijvoorbeeld zorgzekerheid aan de werknemers van het bedrijf en aan hun families.’

In het heden zet SEGRO deze lijn onder andere voort met het Community Investment Plan (CIP). Hiermee draagt het bedrijf bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Het gaat bijvoorbeeld over meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor studenten, door gebouwen en faciliteiten beschikbaar te stellen voor open dagen en stages. ‘De kracht van het CIP zit hem in de samenwerking tussen klanten, werknemers en partners van SEGRO, en zeker ook met lokale overheden en maatschappelijke instellingen. Dat maken we concreet door kennis, middelen en inspanning met elkaar te delen. Ook besteden we aandacht aan de best mogelijke inpassing van onze warehouses in het landschap en aan verbetering van biodiversiteit in onze parken.’

Grote stappen
Om duurzame groei te bereiken en succesvol voort te zetten, is soms even stilstaan en terugkijken cruciaal. Daarom werd deze maand de eerste editie van het SEGRO Insights magazine gepubliceerd. Hierin blikt het Nederlandse team terug op wat ze het afgelopen jaar zoal heeft gedaan en bereikt. Zo werden er grote stappen gezet op weg naar een CO₂-emissievrije toekomst voor SEGRO en werd gestart met het Community Investment Plan op SEGRO Park Amsterdam Airport in Hoofddorp. 

Mijlpaal was ook de oplevering van 28.000 m² logistieke ruimte en 3.600 m² kantoorruimte voor DHL Global Forwarding op SEGRO Park Amsterdam Airport. Bij de ontwikkeling werd de duurzaamheidslat door beide partijen flink hoog gelegd. Het gebouw is BREEAM Excellent gecertificeerd, de staalconstructie is volledig circulair en demontabel, de gevelpanelen zijn 100 procent cradle-to-cradle en er liggen duizenden zonnepanelen op het dak. De nieuwbouw is gasloos en er wordt warmte- en koudeopslag toegepast voor vloerverwarming en -koeling. De warmte die vrijkomt van de koelruimten wordt gebruikt voor het verwarmen van de kantoorruimten en light tubes in het dak brengen extra daglicht in het warehouse. 

‘Een extra bijzondere prestatie is de ontwikkeling van het Energieplein’, voegt Ouwerkerk toe. ‘Dit is een innovatief samenspel van batterijen, biobrandstofgeneratoren, zonnepanelen en slimme aansturing, die een flinke investering van kennis en kapitaal vroeg. De aanleg hiervan was noodzakelijk omdat er pas vanaf 2026 capaciteit beschikbaar komt op het elektriciteitsnetwerk. Dankzij het Energieplein is er nu toch voldoende energiecapaciteit voor het gebruik van dit grote warehouse en blijken de biobrandstofgeneratoren achteraf niet eens nodig om in de energiebehoefte te voldoen.’

Ambitieuze toekomstplannen
Ouwerkerk vertelt dat SEGRO Netherlands ambitieuze toekomstplannen heeft, maar uiteraard wel op voorwaarde van duurzame groei. ‘Onze portefeuille is te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. We willen de portefeuille minimaal verdubbelen in de komende jaren, maar alleen op goede locaties en met goede assets. Dat kan door uit te breiden op de huidige drie hotspots, maar ook door geclusterde posities te verwerven op strategische locaties waar we nog geen positie hebben. Alleen dan komt onze aanpak goed tot uiting en kunnen we ook waarde toevoegen aan de omgeving.’

Recent is er op de Londense aandelenbeurs bijna 1 miljard euro opgehaald. Deze is bedoeld voor uitbreiding op strategische locaties in de acht Europese landen waar SEGRO actief is. Nederland is een van die strategische locaties. SEGRO Netherlands staat daarom open voor uitbreidingskansen: grondposities voor eigen ontwikkeling, ontwikkeling in samenwerking met andere partijen en de aankoop van nieuwe assets of bestaande assets met value-add potentie. ‘We zoeken goede partners op alle fronten. Vooral tegen gemeenten zou ik willen zeggen: er is binnen de ruimtelijke ordening begrijpelijkerwijs veel discussie over logistiek vastgoed, maar er is nog altijd een behoefte aan en belang bij toekomstbestendige logistieke parken. Wij zijn een betrouwbare partij die zich voor de lange termijn wil committeren en verantwoordelijkheid neemt voor de lokale omgeving. We gaan de samenwerking graag aan.’Reacties


Laatste nieuws