Duurzaam afvalbeheer: zo pak je dat aan

Duurzaam afvalbeheer: zo pak je dat aan

Er komen steeds meer regels rondom afvalscheiding. Wat betekent deze regelgeving voor jouw organisatie en hoe kun je jouw afvalbeheer verduurzamen? De vastgoedspecialisten van Milieu Service Nederland geven je handvatten en helpen je als afvalpartner graag op weg met het verduurzamen van jouw afvalbeheer.

Steeds meer regels rondom afvalscheiding Je bent als organisatie verplicht vanuit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) om afval te scheiden. Deze regelgeving zorgt ervoor dat we minder afval voortbrengen en bewust kiezen voor het duurzaam ontwerpen, produceren en hergebruiken van goederen. Hiermee kunnen we de transitie maken naar een circulaire economie. In 2025 wordt het LAP3 dan ook opgevolgd door het Circulair Materialenplan (CMP). Ook op Europees niveau is er beweging: de CSRD is een tweede maatregel waar je ook als Nederlandse organisatie mee te maken krijgt. Deze Europese richtlijn verplicht organisaties om transparant te zijn over hun impact op onder andere het milieu. Dit betekent dat je in jouw jaarverslag niet alleen financiële informatie op moet noemen, maar ook details over zaken als CO2-uitstoot, je werknemers en, jawel, jouw afvalstromen. Grote beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen moeten hier vanaf 2024 over rapporteren. Andere grote bedrijven zijn dit vanaf boekjaar 2025 of 2026 verplicht.

Wat betekent deze regelgeving voor het vastgoed?
Beide wetten vereisen dat ondernemingen en (vastgoed)beheerders maatregelen nemen om hun afvalproductie terug te dringen en het overgebleven afval te recyclen. Voor jouw organisatie betekent dit dus dat je moet investeren in een nieuwe werkwijze en oplossingen om duurzamer te ondernemen. Daarom delen we hier drie inzichten voor jouw afvalmanagement met je.

Hoe begin je met verduurzaming van je afvalstroom?
Het circulaire proces van afval begint bij de inkoop van producten. De beste manier om afval te verminderen is door het te voorkomen. Door slim in te kopen kun je afvalproductie aan de voorkant drastisch verlagen of zelfs helemaal uitbannen. Veel producten kunnen ook onverpakt of met minder verpakkingsmateriaal geleverd worden. Daarmee voorkom je dat materialen de afvalstroom in komen die gescheiden, getransporteerd en verwerkt moeten worden.

Afvalscheiding bij de bron
Veel afval is geschikt voor recycling. Na het inzamelen en verwerken van deze afvalstromen worden de grondstoffen gebruikt om nieuwe producten te maken. Om grondstoffen te kunnen hergebruiken, is het noodzakelijk dat afval bij de bron gescheiden wordt. Hiervoor heb je inzicht nodig in de meest voorkomende afvalstromen. Dat kan door middel van een afvalanalyse. Op basis hiervan kun je beslissen welke inzamelmiddelen het beste passen. Je kunt het afval bijvoorbeeld zoveel mogelijk op locatie te comprimeren. Hierdoor is er minder transport nodig voor het vervoeren van afval, waardoor je de CO2-uitstoot van jouw gebouw verlaagt. Door het op locatie verwerken en comprimeren van afval zorg je er daarnaast voor dat er minder vrachtwagens nodig zijn voor het vervoer naar verwerkingslocaties.

De verwerking van afval
De manier van verwerking van afval is bepalend voor de mate waarin het wel of niet belastend is voor het milieu. Daarom is het van belang om te weten hoe jouw afval wordt verwerkt, zodat je de afvalstroom en substromen kunt optimaliseren. In sommige gevallen gaat het afval eerst langs een circulaire hub, waar het afval gesorteerd wordt in monostromen. Bij de circulaire hub wordt het afval zoveel mogelijk gecomprimeerd zodat er zo min mogelijk transport nodig is naar de verwerker. Ook voor de verwerking van afval geldt dat je erover moet rapporteren in het kader van de CSRD. Hier zijn vooral het percentage afval dat wordt verbrand en het aandeel gerecycled afval van belang.

Wil je jouw afvalbeheer verduurzamen?
Milieu Service Nederland helpt je hier graag bij! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan via milieuservice.nl/adviesgesprek of neem contact op via 088 08 09 010.Reacties


Laatste nieuws