De impact van duurzaamheid en energielabels op de verkoopprijs van woningen in Nederland

In de afgelopen jaren is er in Nederland een groeiende vraag naar duurzame woningen ontstaan. Mede door de toenemende bewustwording van de milieu-impact van traditionele bouwmethoden en energieverbruik. Een belangrijke indicator voor de duurzaamheid van een woning is het energielabel.

In dit artikel vertelt makelaar Inter Immo meer over de invloed van duurzaamheid en energielabels op de verkoopprijs van woningen in Nederland. En hebben ze een aantal overheidssubsidies op een rij gezet. 

Wat is een energielabel?
Het energielabel van een woning geeft inzicht in de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van het pand. Het label varieert van A (zeer energiezuinig) tot G (weinig energiezuinig), waarbij woningen met een beter energielabel doorgaans een hogere verkoopprijs hebben. Uit onderzoek blijkt dat woningen met een A-label gemiddeld 6-8 procent meer waard zijn dan vergelijkbare woningen met een lager energielabel.

Waarom heeft een energiezuinige woning een hogere verkoopprijs?
Duurzame woningen hebben doorgaans een hogere verkoopprijs. Hier zijn verschillende redenen voor.

  • Energiezuinige huizen leiden vaak tot lagere energiekosten voor de bewoners. Zonnepanelen, isolatie, warmtepompen en andere duurzame technologieën dragen bij aan een lager energieverbruik en lagere energierekeningen.
  • Kopers zijn steeds meer bereid om te investeren in duurzaamheid vanwege de positieve impact op het milieu en het klimaat.
  • De overheid stimuleert de verduurzaming van de woningmarkt in Nederland. Zo zijn er diverse overheidsinitiatieven, zoals subsidieregelingen voor de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen. En worden nieuwbouwprojecten aangemoedigd om energieneutraal te zijn. Deze initiatieven dragen bij aan de groeiende populariteit van duurzame woningen en het belang van energielabels bij het kopen van een huis.

Kortom, het wordt voor woningeigenaren steeds belangrijker om te investeren in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen om de waarde van hun woning te verhogen en bij te dragen aan een beter milieu.

Woning met een A-label gemiddeld 10 procent meer waard
Uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Tilburg blijkt dat energielabels een grote invloed hebben op de verkoopprijs van woningen in Nederland. Uit de resultaten bleek dat woningen met een beter energielabel een hogere verkoopprijs hadden en sneller werden verkocht. Zo bleek dat woningen met een A-label gemiddeld 10.2 procent meer waard waren dan woningen met een G-label. Vergeleken met onderzoeken die in 2015 werden uitgevoerd, is dit een groei en kunnen we concluderen dat dit te maken kan hebben met een groeiend milieubewustzijn en de toegenomen populariteit van duurzame technologieën in woningen.

Hoe zit het met energielabels van woningen in Amsterdam?
De huizenmarkt in Amsterdam is competitief, met een hoge vraag en stijgende prijzen. Kopers zijn vaak bereid om meer te betalen voor energiezuinige woningen met betere energielabels. Dit vanwege de lagere energiekosten en positieve milieu-impact. Amsterdam. Dus ook in Amsterdam zet de algemene trend van duurzame woningen voort.

Subsidies in Amsterdam voor een duurzamere woning
Wil jij je woning in Amsterdam verduurzamen? Makelaar Inter Immo heeft vijf subsidies en regelingen op een rij gezet waar je als woningeigenaar in Amsterdam gebruik van kunt maken:

  1. Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): Deze landelijke subsidie is bedoeld voor huiseigenaren en VvE's (Vereniging van Eigenaren) die minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen willen treffen. De subsidie kan oplopen tot ongeveer 20 procent van de totale kosten.
  2. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): De ISDE is een landelijke subsidie die ook beschikbaar is voor huiseigenaren in Amsterdam. Deze subsidie ondersteunt de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels.
  3. Subsidies voor VvE's: Er zijn specifieke subsidies beschikbaar voor VvE's die hun appartementencomplex willen verduurzamen. Deze subsidies kunnen worden gebruikt voor energieadvies, procesbegeleiding, het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en het uitvoeren van duurzame maatregelen.
  4. Groene daken en gevels: De gemeente Amsterdam biedt subsidies voor het aanleggen van groene daken en gevels. Groene daken en gevels dragen bij aan energiebesparing, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit.
  5. Zonnepanelen: Hoewel er geen directe subsidies beschikbaar zijn voor zonnepanelen, kunnen huiseigenaren in Amsterdam profiteren van de landelijke salderingsregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de opgewekte zonne-energie die je niet zelf verbruikt, terug te leveren aan het net en te verrekenen met je energierekening.

Hoe kom ik meer te weten?
Voor gedetailleerde informatie over energielabels kunt u de website van Milieucentraal raadplegen. Op de website van de gemeente is daarnaast vaak ook veel informatie te lezen. Tot slot zijn er ook nog gespecialiseerde energieadviseurs. Deze partijen kunnen je meer inzicht geven in de lokale trends en de invloed van energielabels op de verkoopprijs van woningen in de stad. Voor dit artikel is een interview afgenomen met een ervaren makelaar uit Amsterdam.

 

Reacties