Koers lanceert met Murado eigen modulair woonconcept

Na een jaar keihard werken is het eindelijk zover en lanceert KOERS met Murado haar eigen modulaire woonconcept. Met trots en vertrouwen. Want bij deze Barendrechtse bouwer zijn ze ervan overtuigd dat nieuwe bouwwijzen zoals modulaire bouw de toekomst hebben. KOERS wil op dit terrein dan ook het verschil maken en een toonaangevende speler worden. Arjan van de Watering, mede-eigenaar van Murado vormt daarbij het enthousiaste boegbeeld en de aanjager. 

Eind 2019 werd Arjan van de Watering met zijn GUWA Container Homes al onderdeel van de KOERS Groep. Niet alleen om zijn eigen containerconcept als huisvestingsvorm verder te ontwikkelen, maar ook om andere innovatieve woonideeën en bouwconcepten te bedenken en in de markt te zetten. Net als directeur Harold Koers van KOERS gelooft Arjan van de Watering heilig in innovatie. Arjan van de Watering: “Er ligt op dit moment een gigantische woningbouwopgave. Voor 2030 zouden er, om aan de vraag te voldoen, bijna een miljoen woningen gebouwd moeten worden. Dat gaat op de traditionele manier never-nooit-niet lukken. De markt vraagt om slimme, duurzame oplossingen, betere gebouwen en innovatieve manieren van samenwerken. Wij gaan daar als Murado gezicht aan geven.”

Flexwoningen
Eén van de creatieve oplossingen waarmee Murado snel en efficiënt het acute huisvestingsvraagstuk aanpakt, is door middel van flexwoningen. Arjan van de Watering legt het wat en waarom ervan uit: “Woningbouwprojecten komen door ingewikkelde wet- en regelgeving vaak maar moeizaam van de grond in Nederland. Tussen plan en gerealiseerd project zitten vaak meer dan 7 jaar! Flexwoningen zijn woningen met een tijdelijk karakter, zeg 15 jaar, die we neerzetten op grond met een op langere termijn andere bestemming dan wonen. Deze woningen hebben desgewenst een permanente kwaliteit en voldoen volledig aan het bouwbesluit. Krijgt de grond na een aantal jaren zijn definitieve bestemming, dan pakken we de woning op en zetten we ‘m gewoon ergens anders neer. Op die manier kunnen we adequaat inspelen op een actuele huisvestingsvraag. Ook omdat we niet een ingewikkeld vergunningentraject in hoeven, maar meteen aan de slag kunnen en kunnen afwijken van het bestemmingsplan.”    

Procesmatige aanpak
Murado richt zich met name op gemeenten, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en makelaars. Arjan van de Watering: “We bieden oplossingen voor specifieke doelgroepen, zoals studenten, statushouders, starters, senioren en spoedzoekers.  Groepen die op de huidige woningmarkt, met de sterk gestegen huizenprijzen, nauwelijks meer kans maken op een betaalbare woning. Murado maakt voor deze groep echt het verschil. Wij zijn namelijk van mening dat ‘thuis’ de belangrijkste plek is in ons leven en dat ieder mens recht heeft op een (t)huis. We doen om te beginnen een Quickscan om te kijken wat de mogelijkheden zijn en de opdrachtgever al snel duidelijkheid heeft wat er kan. Vervolgens ontwikkelen we het best passende concept en gaan we over tot realisatie. Onze woningbouwprojecten zijn altijd duurzaam en worden snel, hoogwaardig en betaalbaar ontwikkeld.” De Quickscan is voor Murado een belangrijk onderdeel van de procesmatige aanpak, aldus Arjan van de Watering, die uitlegt waarom: “Wij worden het liefst al in het voortraject betrokken bij een huisvestingsvraagstuk, omdat we dan met onze oplossingen veel efficiënter kunnen inspelen op de vraag. Wij managen verwachtingen en brengen vooraf de essentiële beslismomenten helder in beeld. Hiermee versnellen we doorlooptijden en besparen we tot wel 30% op de projectvoorbereidingskosten. Behalve dat we graag al in het voortraject worden betrokken bij een project, denken we ook graag mee over aspecten als mobiliteit en financiering.”   

Duurzaam, energiezuinig en circulair
Met haar oplossingen geeft Murado niet alleen een antwoord op de huidige woningbouwopgave, maar speelt ze ook in op de overheidsopgaves wat betreft circulaire economie en duurzaamheid, en de stikstof- en de PFAS-problematiek. Onze keukens zijn 82% circulair, modulair en duurzaam. En wordt voor de badkamer gebruik gemaakt van panelen die voor minimaal uit 75% uit gerecycled PET-plastic bestaan. De laminaatvloeren zijn voorzien van het PEFC-keurmerk, terwijl het regenwater wordt opgevangen voor sanitair gebruik.” Op het gebied van energieconcepting is onder andere aansluiting gezocht met Platform 2050, een samenwerkingsverband van gespecialiseerde vastgoedonderhoudsbedrijven dat de Nederlandse woningvoorraad versneld en planmatig wil verduurzamen. Arjan van de Watering: “Behalve in innovatie, geloven we heilig in co-creatie. Door onder andere samen te werken met gespecialiseerde partners die zijn aangesloten bij Platform 2050, profiteren we als Murado van een schat aan kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en brengen de puzzelstukjes bij elkaar. Wij ontwikkelen duurzame woningen, op basis van innovatieve bouwmethodes waarbij (her)gebruik van duurzame materialen voorop staat. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde modules en prefab elementen, een combinatie tussen 2D en 3D bouwen, kunnen we meerdere soorten woningtypen en -vormen creëren. Bovendien worden faalkosten en bouwafval tot een minimum beperkt, en kunnen we snel, betaalbaar en hoogwaardig bouwen.”    

Meer weten?
Geïnteresseerd in de wijze waarop Murado de mogelijkheden van modulair bouwen oppakt en vormgeeft? Kijk dan op www.murado.nl of neem contact op met Arjan van de Watering. U kunt hem bereiken op: 088 0990202 of 06 37407609. Mailen kan ook: info@murado.nl.Reacties


Laatste nieuws