Vastgoedeigenaren met draadloze gebouw communicatie hebben streepje voor

Met een gesprek op je telefoon door de gang lopen en .. floep, weg gesprek. Willen bellen in de kantine, maar ….. geen bereik. Met je smartphone bij het raam moeten gaan staan om voldoende dekking te hebben voor je email… Bekende beelden ? Deze situaties komen steeds vaker voor in kantoren en bedrijfsgebouwen, maar ook in shopping centra, evenementenhallen, etc.

Communicatie was lang ‘nice to have’ maar wordt nu snel ‘need to have’; we kunnen bijna niet meer zonder. Dat merken ook de mobiele operators; door het succes van PDA’s, smartphones waaronder de iPhone, hebben ze nu ineens capaciteit tekort op delen van hun datanetwerken. Die explosie aan mobile data en de behoefte aan ‘allways on’ maken dat niet alleen buiten, maar ook binnen gebouwen veel en vaak naar de mobiele apparaatjes wordt gegrepen. Gemakshalve wordt verondersteld, dat ze het binnen even goed doen als buiten, maar dat is niet zo. Gebouwen dempen de signalen van de netwerken, zeker die gebouwen die goed (thermisch) geïsoleerd zijn.

Maar daar is wat aan te doen! Voor al die omgevingen waar communicatie essentieel is – zoals in kantoren, bedrijfsgebouwen, en eerder genoemde voorbeelden – is er de mogelijkheid het signaal van netwerken binnen het gebouw te versterken en te verspreiden met zgn inhouse antenna netwerken en/of indoor repeaters (versterkers). Zo’n netwerk zorgt ervoor dat het GSM of data signaal van alle operators en alle soorten netwerken gelijkelijk door het hele gebouw beschikbaar is, evenals de signalen van eigen BHV portofoons of piepers of oproepsystemen.

Zo’n netwerk is met weinig fantasie eenvoudig op te vatten als een volgende generatie van  nutsvoorziening voor gebouwen: naast gas water, licht en klimaat ook communicatie als gebouwutiliteit.

Als vastgoedeigenaar of beheerder kan je ervoor kiezen deze voorziening geheel in eigen beheer in te richten. Dat geeft een zekere autonomie en onderhandelingsvrijheid. Ook kan je het doorleiden van het signaal aan ( een van) de mobiele operator(s) overlaten. Echter, die zullen dat naar hun genoegen al dan niet willen doen en zo ja dan op hun eigen voorwaarden; logisch ook als zij de kosten moeten maken. Met een eigen voorziening zit je zelf ‘aan de knoppen’, wat overigens niet wegneemt dat je de operators nodig blijft houden voor het aanleveren van hun signaal op 1 inkoppelpunt. Dat is hen wat waard – want verkeer – èn  de gebouwbeheerder wat waard – want service aan gebruikers . Dit is een normaal commercieel gebeuren, dat vastgoed en operator al kennen.

Deze volgende generatie en nieuwe gebouwutiliteit kan gebouwen weer nèt dat beetje extra geven waarmee ze zich onderscheiden, niet oninteressant in tijden van overaanbod.

En als nu een gebouw aangewezen zou zijn door de autoriteiten om dekking te moeten hebben voor het inmiddels bekende C2000 netwerk van brandweer en politie…..? Weet dan dat voornoemde generieke gebouwsystemen eveneens dat C2000 signaal kunnen verspreiden; dan is daar ook tegelijk  in voorzien.

Ir. Koen Mioulet
Marketing4B2B
koen@Marketing4B2B.com

De schrijver is consultant op gebied van telecommunicatieReacties


Laatste nieuws