Verdubbeling van subsidie op circulaire woningen

Verdubbeling van subsidie op circulaire woningen

Elk jaar bieden de Milieu- en Energie-investeringsaftrek (MIA en EIA) mooie kansen voor een reeks aan investeringen. De voorwaarden binnen de MIA voor de bouw van circulaire woningen zijn per 2022 aangepast. Ook zijn nieuwe investeringen voor woningen toegevoegd aan de Milieulijst 2022. We nemen de subsidiekansen voor de MIA kort met je door.

De Milieu-investeringsaftrek is een fiscale subsidieregeling die zakelijke investeerders stimuleert te investeren in milieuvriendelijke en energiezuinige technieken en gebouwen.

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaan in 2022 omhoog! Afhankelijk van de categorie komt een investering in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het netto voordeel kan hierdoor oplopen tot 11,61% van de in aanmerking komende investeringskosten (bij 25,8% vennootschapsbelasting).

Circulaire woning op Milieulijst 2022
Vanaf 2020 bestaat binnen de MIA de subsidie voor circulaire woningen, daarover hebben we je hier uitgebreid geïnformeerd. Vanaf 2022 is er geen aftopping meer op de investeringskosten en het percentage is verhoogd naar 45% (ofwel 11,61% netto). Het subsidievoordeel kan hierdoor verdubbelen in vergelijking met de regelgeving van 2021.

Een aandachtspunt is wel dat de subsidie moet passen binnen de Europese spelregels voor staatssteun. Om dit te beoordelen moeten de meerkosten van de circulaire woning ten opzichte van een vergelijkbare, traditionele woning worden berekend. Afhankelijk van de organisatiegrootte van de investeerder, bedraagt de subsidie ten hoogste 40% tot 60% van de berekende meerkosten. Dus hoe hoger de ambities, hoe hoger het subsidievoordeel. Wij helpen je om hier het maximale uit te halen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waaronder één van onderstaande technische eisen:

  • bevat 5 bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart uit de NMD, of
  • bestaat voor 50% op volumebasis uit hernieuwbare grondstoffen, uitgaande van het totale volume exclusief de fundatie en installaties, of
  • bevat 3 bouwmaterialen en één bouwwerkinstallatie met een categorie 1 productkaart uit de NMD.

De bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart uit de NMD moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • bestaat voor tenminste 50% op gewichtsbasis uit gerecycled materiaal, of
  • betreffen herbruikbare bouwmaterialen waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% product hergebruik (niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen), of;
  • een combinatie hiervan.

Bevorderen klimaatadaptatie (MIA)
Vergroenen van tuinen en parkeerplaatsen (MIA)

In 2022 komen ook investeringen in het vergroenen van tuinen en parkeerplaatsen rond woningen in aanmerking voor de MIA. Dit geldt alleen voor vergroenen in een bestaande situatie, waarbij er bijvoorbeeld vegetatie toegevoegd moet worden en/of een waterpartij of water passerende verhardingen. Het bruto subsidievoordeel is maximaal 27% van de kosten (ofwel 6,75% netto).

Vegetatiedak
Om klimaatadaptatie te bevorderen zijn investeringen in een vegetatiedak subsidiabel. Het bruto subsidievoordeel bedraagt maximaal 36% van de investeringskosten (ofwel 9% netto). Een vegetatiedak bestaat in ieder geval uit:

  • waterkerend folie
  • een vegetatielaag
  • een substraatlaag
  • een drainagelaag

Ook andere onderdelen zoals een kunstmatige bevloeiing en verankering komen mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Gevel- of muurbegroeiingsysteem
Voor een gevel- of muurbegroeiingsysteem kan ook subsidie worden aangevraagd binnen de MIA (maximaal 36% van de investeringskosten). Het systeem omvat in ieder geval een frame met substraat, maar ook andere kosten zoals irrigatieleidingwerk komen mogelijk voor subsidie in aanmerking.

Infiltratiesystemen en waterbuffering
De MIA-regeling is verruimd waardoor ook investeringen in de aanleg van een infiltratiesysteem of wadi bij bestaande situaties voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast komen ook retentiedaken, retentievijver of blauw-groene daken in 2022 voor subsidie in aanmerking.

Het bruto subsidievoordeel bedraagt maximaal 45% van de investeringskosten (ofwel 11,61% netto).

Ook profiteren van subsidievoordeel?
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor subsidie voor jouw organisatie? Of heb je vragen over circulair bouwen? Neem dan vrijblijvend contact op met Wouter Berghuis (woningbouw) via 053 – 434 85 12 of Ruud Lenderink (utiliteitsbouw) via 038 – 853 13 85 subsidieadviseurs van Subvention. Of maak gebruik van het contactformulier.|

 

Afbeelding ter illustratie (pexel.com)Reacties


Laatste nieuws