Zijn we er met alleen de verlaging van de overdrachtsbelasting?

Vanuit alle hoeken is de substantiële verlaging van de overdrachtsbelasting toegejuicht. Ook de NVM zag verheugd deze lang en intensief door haar bepleite maatregel worden genomen door het kabinet. Een "boost van 1,2 miljard voor de woningmarkt", zoals premier Rutte omschreef. En belangrijker: een forse impuls voor het vertrouwen van de consument, die nu 4% minder behoeft te financieren bovenop de waarde van het aangekochte huis.

Een enkele minder positieve reactie was er ook, vanuit de bancaire sector. Waarschijnlijk mede ingegeven door de aangekondigde bankenheffing, die de verlaging van de overdrachtsbelasting deels financieel moet dekken. ING legde de nadruk op het volgens haar uitsluitend negatieve effect van de maatregel op de nieuwbouw. Een kritische kanttekening die overigens onmiddellijk werd tegengesproken door ontwikkelaars (NEPROM) en de bouwwereld zelf. Kortom, het is een breed gedragen, positieve maatregel, getuige ook de eerste signalen van meer bezichtigingen en activiteit op de woningmarkt.

Reacties