Onderzoek naar woontevredenheid laat opvallende uitkomsten zien

Een aanzienlijk aantal middelhoogbouwbuurten uit de jaren vijftig en zestig is of wordt geherstructureerd. Veel huishoudens met lage inkomens, een afbrokkelende sociale cohesie en verloedering van de omgeving zorgden er voor problemen. Toch zijn er ook succesvolle buurten van dit type. Dat meldt promovenda Carlinde Adriaanse in haar proefschrift. Zij komt met drie instrumenten die van belang zijn voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de tevredenheid van bewoners met hun woonomgeving.

Reacties