Transactieprijs winkelcentrum Lewenborg bekendgemaakt

Zoals in begin mei al in Vastgoedjournaal was bericht heeft Renpart Retail X C.V. winkelcentrum Lewenborg te Groningen definitief afgenomen. De aankoop vond plaats met de opbrengst van de openbare emissie en een door ING Bank verstrekte hypothecaire geldlening. De openbare emissie werd op 9 juni jl. vervroegd gesloten in verband met overtekening. Omdat de financieringsrente op een gunstig moment werd gefixeerd zal het directe rendement voor de beleggers naar verwachting hoger uitkomen dan de oorspronkelijk geprognosticeerde 8%.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022