Vastgoedsector vist achter net bij verlaging overdrachtsbelasting

De vandaag door het kabinet aangekondigde verlaging van de overdrachtsbelasting gaat door maar zal alleen voor de particuliere woningmarkt gelden. Transacties met commercieel vastgoed zullen hierbuiten vallen. De belasting wordt verlaagd van 6% naar 2% en zou direct voor een jaar ingaan met terugwerkende kracht vanaf half juni 2011. De verlaging van de overdrachtbelasting vormt een nieuwe tegenslag voor woningontwikkelaars die hun nieuwbouwwoningen vrij op naam leveren. Analisten twijfelen of deze maatregel de juiste stimulans voor de vastgelopen woningmarkt vormt.Reacties


Laatste nieuws