GREEN tekent 6 huurovereenkomsten met Action

De private vastgoedbelegger/ontwikkelaar GREEN en Action Non Food B.V. hebben 6 huurovereenkomsten met elkaar gesloten. Deze huurovereenkomsten hebben betrekking op zowel bestaande locaties uit de portefeuille van GREEN als op nieuwbouwontwikkelingen. De oplevering van de winkels staat gepland voor de periode 2011 tot 2013.

De huurcontracten hebben betrekking op 5 locaties in Nederland en 1 locatie in België.
GREEN is verheugd met de contractering van Action. De komst van Action kan een impuls genereren voor bestaande winkelgebieden en Action kan in nieuwe winkelontwikkelingen een trekkersrol vervullen zodat de ontwikkeling ook interessant wordt voor andere formules en ondernemers.

Reacties