Inzendingstermijn prijsvraag SAB verlengd tot 1 juli

Het Arnhemse adviesbureau SAB, gespecialiseerd in ruimtelijke ordeningsvraagstukken, heeft de inzendingstermijn voor haar in maart aangekondigde prijsvraag 'Bruggenbouwers in de Ruimtelijke Ordening' verlengd van 1 mei tot 1 juli.

Sofie Remmen, woordvoerder van SAB: "Op onze prijsvraag in het kader van ons 50-jarig bestaan hebben wij positieve reacties gehad en inmiddels zijn de eerste inschrijvingen binnen. Omdat wij van meerdere relaties hebben vernomen dat zij graag over meer tijd zouden beschikken, hebben wij de termijn van indiening van de inzendingen met 2 maanden verlengd tot 1 juli 2011. Deelname is tot die tijd dus nog steeds mogelijk."

Overheden, maatschappelijke organisaties en markpartijen, of samenwerkingsverbanden tussen overheden, maatschappelijke organisaties en markpartijen, kunnen dingen naar een advies of ontwerp van SAB ter waarde van € 15.000. De prijsvraag staat voor alle mogelijke opgaven op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het zou het schrijven van een toekomstvisie kunnen zijn voor een dorp, ontwerpworkshops en schetsbijeenkomsten met bewoners voor een dorpsplein, een advies over een winkelcentrum, een recreatiegebied of een bedrijventerrein.

Reacties