Pas op met inspanningsverplichting gemeente in anterieure overeenkomst!

Kan een ontwikkelaar een succesvol beroep doen op toezeggingen als er inspanningsverplichtingen voor de gemeente in een anterieure overeenkomst in het spel zijn? Advocaat Thom Groot schreef er het volgende artikel over. 

Reacties

T.a.v. Bibliotheek

In de analyse die Thom Groot geeft van bovengenoemde uitspraak legt hij een accent dat mijns inziens verwarring zou kunnen wekken. Hij introduceert een onderscheid tussen onvoorwaardelijke en voorwaardelijke toezeggingen met betrekking tot het verlenen van planologische medewerking. Daar gaat het echter niet om. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling kan een college van B&W, dat de anterieure overeenkomst namens de gemeente sluit, de gemeenteraad niet in dit opzicht binden. De raad heeft immers een zelfstandige en exclusieve bevoegdheid als het gaat om het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan, en kan dus niet door zo'n overeenkomst worden verplicht tot het toekennen van bestemmingen aan gronden als hij dat niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening zou achten. Een toezegging - al dan niet voorwaardelijk - tot het verlenen van planologische medewerking door of namens de raad zelf blijft een witte raaf.

mr. Robert Lucassen, advocaat bij CMS

Geplaatst op 8 juli 2020 om 16:42


Lees onze special over Hoogbouw Special