Verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 2023: voldoet jouw kantoor?

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat meer dan de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C heeft. Vanaf 2023 is dit verplicht wat betekent dat meer dan 50.000 kantoorpanden binnen drie jaar een energielabel C of beter moeten verkrijgen.

Kantooreigenaren voelen de stijgende urgentie maar hebben ook te maken met onzekerheden door het coronavirus. Hoe staat jouw kantoor ervoor?

Welke kantoren moeten minimaal energielabel C hebben in 2023?
De verplichting van minimaal energielabel C voor kantoren geldt voor alle kantoorpanden die:

  • groter zijn dan 100 vierkante meter;
  • een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak;
  • over twee jaar nog in gebruik zijn als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening);
  • geen monument zijn.

Wat houdt de energielabelverplichting in?
Het Bouwbesluit bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorpand te gebruiken zonder een geldig energielabel met een Energie-Index slechter dan 1,3. Vertaald naar het bekendere energielabel, betekent dit label C of beter (in dit geval A of B).

Waarom moet mijn kantoor voldoen aan de labelverplichting?
De energielabel-C-verplichting is een maatregel die voorkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor 49% CO2-emissiereductie in 2030. Vanaf 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven.

Bernhard Scholing, directeur van Subvention, merkt dat veel partijen de ambities uit Klimaat- en Energieakkoord serieuzer nemen. "2023 komt snel dichterbij en eigenaren van kantoren en andere utiliteitsgebouwen stellen steeds vaker de vraag hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Dit doen ze overigens zeker niet alleen door de verplichting vanuit de wetgeving, maar ook doordat ze zelf de voordelen ervan inzien."

Hoe kan ik voldoen aan energielabel C?
Een Energieprestatieadvies (EPA) bepaalt het energielabel voor jouw pand en een maatwerkadvies geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen met bijbehorende kosten, de verlaging van de energielasten (en CO2-uitstoot) en potentiële labelstappen.

Voor de verduurzaming van je kantoor worden de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Voorbeelden zijn de isolatie van gevels, muren of daken, slimme verlichting, klimaatsystemen en energiezuinige installaties. Daarnaast krijg je inzicht in de mogelijkheden van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Start met inventarisatie voor renovatie
Het coronavirus bracht in 2020 opeens veel onzekerheden en kan voor uitstel van voorgenomen plannen zorgen. Maar om te voorkomen dat van uitstel afstel komt, is het verstandig juist nu alvast te beginnen met inventariseren. Je kunt al een energieprestatieadvies aanvragen waarmee je de verbetermogelijkheden in kaart brengt en het potentiële subsidievoordeel kunt bepalen.

Door jouw gebouw te laten voldoen aan toekomstige duurzaamheidseisen, bespaar je op energiekosten voor jezelf of voor de huurder. Daarnaast verbetert het comfort voor de mensen die er werken en dat biedt een prettigere werkomgeving. Uiteindelijk draagt het bij aan de toekomstbestendigheid en waardevastheid van je pand. Daarnaast kun je nu nog gebruikmaken van subsidiemogelijkheden die bij nadering van de deadline in 2023 misschien niet meer bestaan. Een voorbeeld is de bedrijfsmiddelcode ‘Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen’ op de Energielijst.

Energielabel voor jouw kantoor
Wil je weten hoe jouw kantoor kan voldoen aan de energielabel-C-verplichting of wat de subsidiemogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact op met Bernhard Scholing van Subvention via de website of 038 - 853 13 85.

Foto: Renovatie Van Spaendonck Ondernemingshuis

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022