Gegevens delen zorgt voor een beter totaalontwerp

Alle relevante bouwinformatie beschikbaar via één platform? Dat is mogelijk met GloBLD. Want deze oplossing combineert het zogenaamde ontwerpdenken met datatechnologie en dat resulteert in de beschikbaarheid van alle data in de leefomgeving, die van belang is voor het maken van keuzes beginnend met projectontwikkeling.

3D BIMmodellen, CityGML, Building Lifecycle Dossier (BLD), NL/SfB geclassificeerd; slechts een greep uit het jargon waar GloBLD gebruik van maakt en uiteraard met de integratie van relevante wet- en regelgeving, zoals Wet Kwaliteits Borging (WKB).

Nexton
GloBLD is onderdeel van Nexton, aannemer van vraagstukken op het gebied van smart building, energietransitie, duurzaamheid, circulariteit en 'as a servicemodellen'. De specialismen van 15 bedrijfsonderdelen verbindt Nexton op een slimme manier. Dat leidt tot een complete, concrete en toekomstbestendige oplossing voor alle (installatie-)technische vraagstukken.

Projectontwikkeling
Bij projectontwikkeling gaat het vaak om de ontwikkeling van een gebied, inclusief openbare ruimte, infrastructuur, vrijetijdsfuncties en grondoppervlak met andersoortige functies.

GloBLD ontwikkelt continu nieuwe, collaboratieve modellen samen met o.a. ontwerpers, projectontwikkelaars, corporaties, bewoners en externe applicaties. Die modellen leiden tot gedeelde resultaten om de leefbaarheid en gezondheid van de gebouwde wereld te verbeteren. En er wordt een beter totaalontwerp gerealiseerd met een zo optimaal mogelijk rendement voor alle betrokkenen.

Onderverdeling in fases
Het GloBLD platform geeft alle gebruikers toegang tot een ‘up to date’ database. Met behulp van 3D BIM gegevens wordt informatie beheerd en een uitgebreide samenwerking geformaliseerd. Governance, traceerbaarheid, elektronische goedkeuringen en versiebeheer zijn geregeld waarbij alle betrokken partijen verantwoordelijk zijn en blijven voor hun professionele inbreng in het project.

Alle relevante informatie wordt per fase automatisch gebundeld in het Life Cycle Document (BLD, file history). Daarmee heeft elke projectdeelnemer direct een overzicht van de informatie die hij nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Indien hij meer detailinformatie nodig heeft, kan hij deze eenvoudig opvragen bij de desbetreffende verantwoordelijke en deskundige projectdeelnemer.

Meer weten over GloBLD en de mogelijkheden? Check www.globld.nl of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)85 080 2019Reacties


Laatste nieuws