Binnenstedelijke herstructurering Culemborg van start

Willem Jan Stegeman (wethouder gemeente Culemborg), Theo Peters (gedeputeerde van de provincie) en Jaap van Dam (directeur KleurrijkWonen) hebben het startsein gegeven voor de bouwwerkzaamheden voor het nieuwbouwproject De Bloembedden in Culemborg.

Zowel de gemeente als woningcorporatie KleurrijkWonen zetten zich in voor een sterke verbetering van het woon- en leefklimaat in Culemborg. In nauwe samenwerking tussen beide partijen wordt het gebied aan de Oostersingel, Tulpstraat en Leliestraat in opdracht van KleurrijkWonen herontwikkeld tot een aantrekkelijke woonlocatie De Bloembedden. Het project bestaat uit 30 sociale huurwoningen, 46 koopwoningen en 5 vrije kavels. Vastgoed Strategie & Ontwikkeling Projecten BV (VS&OP) begeleidt namens KleurrijkWonen de volledige herontwikkeling.

VS&OP werkt o.a. voor institutionele beleggers, woningcorporaties en overheden aan diverse vastgoedprojecten. Zij verleent advies en begeleidt plannen op het gebied van zowel vastgoedportefeuillemanagement als vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Reacties