Niet alle schoolgebouwproblemen hebben probleemeigenaar, wat dan?

Er ligt een grote opgave om scholen toekomstbestendig te maken de komende jaren. Zeker 10.000 schoolgebouwen moeten worden vervangen, gerenoveerd en verduurzaamd. Daar komen de klimaatdoelstellingen nog bij. Bij de helft tot twee derde van de scholen zijn dringend ingrepen nodig. Bij een derde kunnen ze oplopen tot een kostenniveau gelijk aan nieuwbouw. Een miljardenmarkt dus.

De maatschappelijke noodzaak is groot. Daarbij het is erg complex door de versnippering, de gescheiden verantwoordelijkheden en de gescheiden geldpotten waaruit deels ook salarissen van leraren betaald moeten worden. Waarvoor is de gemeente verantwoordelijk, waarvoor de school? Wie is de opdrachtgever voor wat? Sommige investeringen vragen een inzet van beide. Maar niet alle problemen hebben een probleemeigenaar. Denk aan de split incentive van de verduurzamingsopgave vanwege het Klimaatakkoord. Wat dan?

Bijdrage marktpartijen
Op 17 maart organiseren we het congres 'Scholen een miljardenmarkt, inhaalslag broodnodig' waar besproken wordt wat gemeenten en schoolbesturen kunnen doen om hun gebouwen toekomstbestendig te maken, ondanks de complexe geldstromen. Verder wordt er besproken hoe het geld efficiënt geïnvesteerd kan worden, welke bijdrage marktpartijen hieraan kunnen leveren en bij wie je moet zijn om een opdracht te krijgen. Deze middag is een platform waarbij scholen, gemeenten en marktpartijen elkaar ontmoeten en informatie krijgen over hoe zij deze miljardenopgave het beste kunnen aanpakken.

Wilt u hierbij zijn? 
Er zijn nog kaarten beschikbaar, dus wilt u hier als (toekomstig) betrokkene of geïntresseerde bij zijn dan is dat mogelijk! Het gehele programma en informatie over aanmelden vindt u hier.

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021