Het kan en moet zelfs veel sneller: het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Toch lijkt de vastgoedsector een behoorlijk afwachtende houding aan te nemen. Men wil eerst bewezen verdienmodellen zien voordat actie wordt ondernomen. Begrijpelijk. Daarom geven wij in deze derde editie van de VJ Specials ruim baan aan verschillende partijen met doortimmerde visies over hoe de transitie naar duurzame energie het beste kan verlopen. 

Naast product gerelateerde bedrijven die in deze VJ Specials de revue passeren, hebben ook een aantal adviesbureaus die met heldere stappenplannen vastgoedbedrijven de weg naar klimaatneutraliteit kunnen wijzen, een plaats gekregen. 

Als vastgoedeigenaar en – ontwikkelaar krijgt u al jaren van alle kanten te horen dat u uw panden zo snel mogelijk klimaatneutraal dient te maken. Er wordt geschermd met verschillende onheilspellende jaartallen zoals 2023, 2030 en 2050. U neemt daarvan kennis van en vervolgens gaat u over tot de orde van dag. Wie dan leeft, wie dan zorgt, lijkt het wel. Onterecht, want wie nu aanpakt, ziet dat later terug in hogere verdiensten. Me dunkt, een geweldige reden om nu uw panden zuiniger te maken.

Energietransitie waar deze VJ Specials over gaat is een belangrijke en noodzakelijke stap tot de gewenste klimaatneutraliteit. Die is nodig om het gebruik van de eindigende hoeveelheid fossiele brandstoffen drastisch in te dammen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Circulariteit wordt vaak in één adem genoemd met energietransitie. Allebei zijn ze nodig voor het verduurzamen van de samenleving. Maar circulariteit gaat vooral over hergebruik van grondstoffen, onderdelen en producten om te streven naar een wereld zonder afval. Daarover zullen wij later een aparte VJ Specials aan wijden.

Na het lezen van de artikelen in deze VJ Specials bent u ongetwijfeld ‘om’. Als ik u een leesvolgorde mag adviseren: neemt u eerst de artikelen van DGBC, BDO en Koers Groep door en vervolgens de interviews met Sunrock, PowerUnited, de Zoncoalitie en TonZon. 

In het artikel van Dutch Green Building Council wordt namelijk de startpositie van elke vastgoedpartij helder geduid. U leest hierin dat de Nederlandse energielandschap enorm is versnipperd met talloze aanbieders, netwerken en afnemers. DGBC heeft een helder stappenplan uitgewerkt die concreet toepasbaar is. Die kunt u vervolgens in kaart laten brengen door partijen als BDO en Koers Groep. Om te zien welke innovatieve diensten en producten voor de energietransitie op de markt zijn ontwikkeld, daarvoor kunt u terecht bij de inmiddels zeer ervaren pioniers van Sunrock, PowerUnited, de Zoncoalitie en TonZon. 

Ik weet vrijwel zeker dat u hierna gemotiveerd bent om uw panden zo snel mogelijk energiezuiniger te maken. Lagere energiekosten en een hogere vastgoedwaarde geven u een niet te onderschatten competitievoordeel op voor nu en in de toekomst. Niets doen is geld laten liggen.  

Ik wens u veel leesplezier. En reacties horen we graag! U kunt reageren op redactie@vastgoedjournaal.nl 

Rogier Hentenaar
Hoofdredacteur Vastgoedjournaal.

 

Reacties

Volledig toegang tot Vastgoedjournaal?