NEPROM stuurt brandbrief naar Adviescollege Stikstofbesluit

Vorige week pleitte de NEPROM voor noodwetgeving, meldde VJ exclusief, maar nu gaat de branchorganisatie een stapje verder met een brandbrief naar het Adviescollege Stikstofproblematiek. Ze pleiten om op korte termijn met een beoordelingskader te komen dat woningbouwprojecten vrijstelt van de regels ten aanzien van stikstofuitstoot. Lees hier de hele brief.

Reacties

Met de 29-mei uitspraken is in beginsel vast komen te staan dat, indien niet op voorhand valt uit te sluiten dat een activiteit een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden tot gevolg kan hebben, hoe gering die toename ook is, een passende beoordeling (met bijbehorende onderzoekskosten) moet worden uitgevoerd. Dan heeft het geen zin meer om te pleiten voor hernieuwde invoering van de vrijstellingsgrens van < 0,5 mol/ha/jaar. Daarmee is al op 29 mei korte metten gemaakt.

Geplaatst door Wouter van Galen op 27 augustus 2019 om 15:09

Herstel: vrijstellingsgrens van < 0,05 mol/ha/jaar.

Geplaatst door Wouter van Galen op 27 augustus 2019 om 15:11

Niet juist Wouter. De vrijstellingsgrens zelf had niet vastgesteld mogen worden onder dit PAS, de hoogte van de vrijstellingsgrens zelf is inhoudelijk niet besproken door de RvS. Je conclusie dat elke geringe stikstoftoename leidt tot een passende beoordeling is niet juist.

Geplaatst door Martijn van Gelderen op 27 augustus 2019 om 16:18

Het is correct dat de vrijstellingsgrens niet expliciet aan de orde is gesteld, maar als significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dan zou ik toch echt dringend adviseren een passende beoordeling uit te voeren.

Niemand weet immers waar de grens ligt tussen significant negatieve effecten en het ontbreken daarvan, zodat ik het er vooralsnog op houd dat dit al bij elke geringe stikstoftoename het geval is.

Geplaatst door Wouter van Galen op 27 augustus 2019 om 16:58

Omdat niemand blijkbaar weet wanneer effecten significant en wanneer ze het (nog) niet zijn, lijkt mij een passende beoordeling ook onmogelijk. Immers in zo'n beoordeling zullen er criteria zijn waar niet van is vast te stellen of deze een significant of niet effect zullen hebben. Het komt dus op een aanname aan waarbij ervan uitgegaan moet worden dat er binnen een bepaalde activiteit en buiten een bepaalde afstand geen toename van stikstofdeposito plaatsvindt.

Geplaatst door P.A. Langman op 29 augustus 2019 om 15:46

Dossier Stikstof & PFAS

Europees verbod op PFAS in de maak

Het voorstel van Nederland voor een Europees verbod op PFAS kan op ruime steun rekenen in de Milieuraad in Brussel. Minister van Veldhoven (Milieu) is kartrekker van het zogenoemde restrictievoorstel waarbij PFAS in alle niet-essentiële toepassingen wordt verboden. Wanneer kunnen we het verbod verwachten? 

20 december 2019 om 12:07 | 3 min

'Spoedwet aanpak stikstof een eerste stap die erg laat komt'

De Tweede Kamer bespreekt op 4 en 5 december de Spoedwet aanpak stikstof die ervoor moet zorgen dat de woningbouw en een aantal infrastructuurprojecten op korte termijn weer vlotgetrokken worden. De Raad van State benoemde al eerder veel juridische pijnpunten in de wet, maar volgens brancheorganisaties gaat de wet nog niet ver genoeg. 

Lees onze special over Vastgoedadviseurs over hun stad